Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 ()

        Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/ĐK ngày 28/10/2016 của BTV Đoàn Khối cơ quan tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Được sự nhất trí của BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Vừa qua Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã được tổ chức vào ngày 04 và 05/8/2017 tại hội trường lớn UBND tỉnh Thái Nguyên. Tham dự Đại hội có 155 đại biểu gồm: 17 đồng chí UV BCH Đoàn Khối Khóa VI và 138 đại biểu chính thức được bầu tại Đại hội Đoàn cấp cơ sở.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022    

        Đại hội đã báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 – 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tại Đại hội cũng đã bầu ra BCH Đoàn Khối khóa VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

 BCH Đoàn Khối  các cơ quan tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022  ra mắt Đại hội

          Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên lần thứ VII là Đại hội của “Đoàn kết – Xung kích – Sáng tạo – Trách nhiệm”. Đại hội đã kêu gọi toàn thể đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan tỉnh phát huy vai trò truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tranh thủ những thuận lợi, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng, đại hội Đoàn các cấp vì sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước. Phát huy và nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến để góp phần cùng cán bộ, nhân dân toàn tỉnh phấn đấu xây dựng Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững./.

Đào Thị Lam Hồng - Chi đoàn Ban Dan tộc