Đại hội công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022 ()

       Ngày 18/8/2017, Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tỉnh đã tiến  hành tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nông Văn Trân - Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; đồng chí Hoàng Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Ban và toàn thể Đoàn viên Công đoàn Ban Dân tộc tỉnh.   

  

Toàn cảnh Đại hội Công đoàn Ban Dân tộc tỉnh lần thứ IV

        Tại Đại hội các đại biểu đã được nghe báo cáo dự thảo về các phong trào hoạt động của Công đoàn khóa III nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn khóa IV nhiệm kỳ 2017-2022. Nhiệm kỳ 2012-2017, Công đoàn Ban Dân tộc luôn bám sát sự chỉ đạo của Công đoàn Viên chức tỉnh và Ban Chi ủy Chi bộ cơ quan, vận động cán bộ công chức và đoàn viên công đoàn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua góp phần thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Luôn quan tâm đổi mới về nội dung, phương pháp hoạt động. Phối hợp với thủ trưởng cơ quan chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc, tiết kiệm để có thêm thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, làm tốt công tác xã hội, tích cực tham gia công tác cải cách hành chính, đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực và các tệ nạn xã hội, nỗ lực vươn lên trong học tập, công tác đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, tạo không khí phấn khởi, thi đua công tác, lao động và học tập trong cán bộ công chức. Ban Chấp hành Công đoàn Ban Dân tộc đã phát huy tốt vai trò nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, nêu cao tinh thần tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm quy chế làm việc và hoàn thành tốt các nhiệm vụ góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn Ban Dân tộc lần thứ III đề ra.

Các đại biểu tham luận tại Đại hội

        Nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Ban Dân tộc đề ra các giải pháp phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu như: 95% đoàn viên được học tập các nghị quyết, Chỉ thị, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, tổ chức công đoàn; công đoàn đạt công đoàn vững mạnh; 100% tổ công đoàn đạt tổ công đoàn xuất sắc; 100% đoàn viên công đoàn (trong diện bình xét) đạt lao động tiên tiến, trong đó chiến sĩ thi đua đạt 15% trở lên; 100% gia đình cán bộ, công chức đạt gia đình văn hóa, cơ quan ban Dân tộc đạt chuẩn cơ quan văn hóa…

        Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nông Văn Trân - Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; đồng chí Hoàng Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Chấp hành Công đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới cần đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, làm tốt chính sách bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp của người lao động; tổ chức các phong trào thiết thực, hiệu quả, động viên cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phấn đấu xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Ban Chấp hành Công đoàn khóa IV ra mắt tại Đại hội

        Tại đại hội, 03 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn khóa IV nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng chí Hoàng Văn Chính - Phó Trưởng Ban Dân tộc được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên và bầu đồng chí Hoàng Văn Chính đi dự Đại hội công đoàn viên chức tỉnh lần thứ V./.

Lê Thị Thanh Hà - UV BCH Công đoàn

Các tin khác