​Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2016-2017. ()

        Ngày 21/8/2017,  Ban Dân tộc tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp tổ chức Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2016-2017.
 

Chương trình văn nghệ chào mừng Hội nghị 

        Đến dự có các đồng chí: Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Xuân Hoà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh và 70 đại biểu là người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2016-2017 trên địa bàn tỉnh.
 

Đồng chí Nguyễn Thái Nam, Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng ban Dân tộc thông qua Báo cáo biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

        Trong những năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên đã trở thành lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động tại địa phương. Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã và đang phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, với chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp. Từ năm 2012 đến nay đã có 6.053 lượt người uy tín được bầu chọn từ cơ sở và được UBND tỉnh phê duyệt; năm 2017 có 1032 người, trong đó có 917 nam (88,9%), 115 nữ (11,1%); người có uy tín cao tuổi nhất là 95 tuổi (ông Đỗ Tiến Lộc, dân tộc Sán Dìu, cán bộ hưu ở tại xóm Đồng Bẩm, xã Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên), ít tuổi nhất là 27 tuổi (anh Lý Văn Vàng, dân tộc Mông, Bí thư Chi đoàn xóm Khuôn Mục, xã La hiên, huyện Võ Nhai). Đa số người có uy tín là nông dân hoặc giữ các cương vị Bí thư chi bộ, Trưởng xóm; trưởng ban công tác mặt trận; chức sắc, chức việc tôn giáo; các già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ...
 

Các đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại Hội nghị

        Tại hội nghị, các đại biểu người có uy tín đã chia sẻ những kinh nghiệm hoạt động tại địa phương như: Phát huy vai trò người có uy tín trong xây dựng nếp sống văn hóa, phòng chống tệ nạn xã hội, phát triển kinh tế; kinh nghiệm bảo tồn và phát huy nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; đặc biệt là trong tuyên truyền vận động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng nông thôn mới và thực hiện các phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự ở khu dân cư...
 

Người có uy tín tiêu biểu tham luận, chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị

        Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, những người người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa các cấp ủy, chính quyền địa phương với đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh và đồng chí đề nghị các cấp, các ngành cần tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho vùng dân tộc và miền núi; các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trân Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số và người có uy tín; nâng cao nhận thức về dân tộc và công tác dân tộc, vai trò, vị trí của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào DTTS; định hướng nhiệm vụ, nội dung hoạt động đối với những người có uy tín trong sự nghiệp đổi mới.
 

Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị

        Trong dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Uỷ ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên đã tặng quà cho 70 đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2016-2017, trị giá mỗi xuất quà 1 triệu đồng.
 

Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà cho các đại biểu
 

Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho các đại biểu

 

Đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thái Nam, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh trao quà cho các đại biểu

        Sau hội nghị biểu dương, các đại biểu người có uy tín tiêu biểu của tỉnh sẽ có buổi gặp mặt, báo công với lãnh đạo Quốc hội tại Hà Nội; đi học tập, trao đổi kinh nghiệm tại tỉnh Quảng Ninh về công tác dân tộc và mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo./.

Dương Thị Hường Thái – Phòng Tuyên truyền và Địa bàn

Các tin khác