​Hội nghị triển khai chương trình cấp tỉnh và phổ biến cơ chế PforR ()

        Ngày 11/10, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Thái Nguyên cơ quan thường trực Ban điều hành Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” của tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai chương trình cấp tỉnh và phổ biến cơ chế PforR (giải ngân dựa trên kết quả) theo Chương trình. Tham gia hội nghị có 30 đại biểu đại diện cho các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

        Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả là chương trình do Ngân hàng thế giới tài trợ nguồn vốn được thực hiện tại 21 tỉnh thuộc khu vực Miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, thời gian thực hiện dự kiến bắt đầu từ năm 2016 đến 31/7/2021. Tỉnh Thái Nguyên là 1 trong 21 tỉnh được tham gia chương trình.

        Tham gia Chương trình tỉnh Thái Nguyên phấn đấu thực hiện tối thiểu 12.500 đấu nối cấp nước tương đương 12.500 hộ; 35 xã đạt vệ sinh toàn xã; 48 công trình vệ sinh trạm y tế, 63 công trình vệ sinh trường học, 5.150 công trình vệ sinh hộ gia đình được xây mới và cải tạo. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến các quy định cụ thể về các nội dung hoạt động của Chương trình. Trao đổi tại hội nghị các đại biểu đã nêu các kiến nghị, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện như: việc thay đổi địa giới hành chính dẫn đến một số xã đến nay không còn thuộc phạm vi thực hiện của chương trình đề nghị có hướng chỉ đạo, giải quyết; các công trình đầu tư theo chương trình vượt mức đầu tư so với phê duyệt tuy nhiên nếu theo mức được phê duyệt thì không đủ điều kiện để giải ngân vốn tài trợ đề nghị tỉnh hỗ trợ phần kinh phí vượt định mức; UBND các xã có công trình đầu tư chưa tích cực trong quá trình triển khai, chưa chủ động trong việc đề nghị Ngân hàng thế giới kiểm đếm năm trước theo quy định…

        Thay mặt Ban điều hành, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh đã ghi nhận các ý kiến của các đại biểu và tổng hợp kiến nghị các cấp có liên quan để giải quyết./. 

Nguyễn Văn Nghĩa - Phòng Kế hoạch và Tổng hợp

Các tin khác