​Điều tra 53 dân tộc thiểu số: 04 đơn vị cấp huyện hoàn thành phỏng vấn 100% số hộ (30/10/2019)

        Cuộc điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên tiến hành từ ngày 1 - 31/10/2019. Đây là lần thứ hai Cục Thổng kê phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh chức cuộc điều tra này, cuộc điều tra trước đó được tiến hành vào tháng 8/2015.

Lãnh đạo Ban Dân tộc và Cục thống kê cùng cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo điều tra tại hộ gia đình

        Mục đích của Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 nhằm phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu về công tác dân tộc, phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025. Số liệu thống kê còn dùng làm cơ sở cập nhật hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về dân tộc thiểu số tại Việt Nam.

        Đối tượng điều tra gồm: Nhân khẩu thực tế thường trú tại các hộ dân cư người dân tộc thiểu số tính đến thời điểm điều tra; các trường hợp chết của các thành viên trong hộ dân tộc thiểu số; Điều kiện kinh tế - xã hội và nhà ở của hộ dân tộc thiểu số; tình hình kinh tế, an sinh xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục của các xã, phường, thị trấn thuộc khu vực I, II và III (theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017) và các xã, phường, thị trấn không thuộc các khu vực trên nhưng có địa bàn vùng dân tộc thiểu số. Trong cuộc điều tra này, địa bàn vùng dân tộc thiểu số được quy định là địa bàn có số lượng người dân tộc thiểu số đang sinh sống chiếm từ 30% trở lên so với tổng số dân của địa bàn đó.

        Phạm vi điều tra được thực hiện tại 54 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đối với tỉnh Thái Nguyên, công tác điều tra thu thập thông tin được thực hiện ở tất cả các huyện, thành phố, thị xã.

        Nội dung điều tra gồm 2 nhóm, thứ nhất, điều tra tại hộ, gồm: Thông tin chung về dân số; thông tin về lịch sử sinh của nữ vị thành niên từ 10-14 tuổi và phụ nữ từ 15-49 tuổi; thông tin về người chết của hộ trong 12 tháng qua (từ 1/10/2018-1/10/2019); thông tin về nhà ở và điều kiện sinh hoạt của hộ; thông tin về số lượng từng loại gia súc chủ yếu của hộ; thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và tiếp cận dịch vụ công cộng.

        Thứ hai, Điều tra tại UBND xã, gồm: Thông tin chung về đặc điểm của xã; thông tin về sử dụng điện, đường, giao thông; trường học và trình độ giáo viên; bưu điện, nhà văn hóa, thông tin liên lạc; y tế và vệ sinh môi trường; chợ và cụm/khu công nghiệp; điều kiện làm việc trình độ công chức cấp xã; tôn giáo, tín ngưỡng và an ninh.

        Thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 1/10/2019, thời gian thu thập thông tin Điều tra dân tộc thiểu số tại các địa bàn bắt đầu từ 1/10/2019 và kết thúc chậm nhất vào 31/10/2019.

        Theo Cục Thống kê, Điều tra dân tộc thiểu số là cuộc điều tra chọn mẫu, được phân bổ đảm bảo mức độ đại diện đến cấp huyện về một số chỉ tiêu nhân khẩu học của các dân tộc nói chung và từng dân tộc chủ yếu trong huyện nói riêng. Riêng đối với dân tộc thiểu số có quy mô dân số dưới 10.000 người trên toàn quốc sẽ tiến hành điều tra toàn bộ.

        Tính đến thời điểm 28/10/2019, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có 04 đơn vị cấp huyện là Thành phố Thái Nguyên, Thành phố Sông Công, huyện Phú Lương, huyện Đại Từ đã điều tra 100% số hộ thuộc đối tượng điều tra; các đơn vị còn lại huyện Định Hóa, huyện Đồng Hỷ, huyện Võ Nhai, huyện Phú Bình, Thị xã Phổ Yên đã đạt trên 96%. Ban Dân tộc tỉnh, Cục thống kê tỉnh, cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp tiếp tục chỉ đạo, bảo đảm công tác thu thập thông tin Điều tra 53 dân tộc thiểu số 2019 thực hiện hiệu quả, hoàn thành 100% kế hoạch vào 31/10/2019.

        Với sự phối hợp chặt chẽ và chuẩn bị chu đáo của hai cơ quan Ban Dân tộc tỉnh và Cục Thống kê, tin rằng Điều tra 53 dân tộc thiểu số năm 2019 sẽ đạt kết quả thắng lợi. Thông tin và số liệu thu thập được trong cuộc điều tra này là cơ sở vững chắc cho công tác xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc nói riêng và của tỉnh nói chung./.

Nguyễn Văn Nghĩa, Phòng Kế hoạch tổng hợp

bản đồ hành chính
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao

;