​Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số từ 01/10/2019 (15/08/2018)

        Ngày 30/7, Tổng cục thống kê ban hành Quyết định số 593/QĐ-TCTK ban hành Phương án điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019.

        Theo đó, mục đích của cuộc điều tra là thu thập thông tin về dân số, thu nhập, điều kiện nhà ở của hộ dân tộc thiểu số và các điều kiện kinh tế xã hội nhằm phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025.

Ảnh minh họa

        Đối tượng điều tra bao gồm: Nhân khẩu thực tế thường trú tại các hộ dân cư người dân tộc thiểu số tính đến thời điểm điều tra; Các trường hợp chết của các thành viên trong hộ dân tộc thiểu số; Điều kiện kinh tế - xã hội và nhà ở của hộ dân tộc thiểu số; Tình hình kinh tế, an sinh xã hội, văn hoá, y tế, giáo dục của các xã, phường, thị trấn thuộc khu vực III, khu vực II và khu vực I theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, II, I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai điạn 2016 – 2020, và các xã, phường, thị trấn không thuộc các khu vực trên nhưng có địa bàn vùng dân tộc thiểu số.

        Trong cuộc điều tra này, địa bàn vùng dân tộc thiểu số được quy định là địa bàn có số lượng người dân tộc thiểu số đang sinh sống chiếm từ 30% trở lên so với tổng số dân của địa bàn đó.

        Phạm vi điều tra: 51 tỉnh có xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và 03 địa phương có các xã có nhiều người dân tộc thiểu số sinh sống (Thành phố Hồ chí Minh, Long An, Bình Dương). 

        Thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 1 tháng 10 năm 2019

        Thời gian thu thập thông tin điều tra dân tộc thiểu số tại các địa bàn điều tra bắt đầu từ 1/10/2019 và kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019.

        Theo kế hoạch, công tác chuẩn bị cho cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 6/2018, tháng 6/2020 sẽ hoàn thành, công bố số liệu. Ngành Thống kê và ngành Dân tộc phối hợp chặt chẽ để thực hiện cuộc điều tra này./. 

        Chi tiết Quyết định số 593/QĐ-TCTK tại đây

bản đồ hành chính
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao

;