​Khảo sát nguồn nước sinh hoạt của đồng bào dân tộc Mông xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ ()

        Ngày 13/4, Đoàn công tác liên ngành Ban Dân tộc, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường - sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Đồng chí Nguyễn Thái Nam – Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc làm trưởng đoàn đã đến thăm và nắm tình hình đời sống, khảo sát nguồn nước sinh hoạt của đồng bào xóm Liên Phương và xóm Khe Cạn xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ. Cùng đi với đoàn có các đồng chí đại diện cho Phòng Dân tộc huyện và chính quyền địa phương.

        Trên cơ sở Đề án 2037, UBND huyện Đồng Hỷ đề nghị đầu tư 03 công trình nước sinh hoạt tập trung phục vụ đồng bào. Năm 2016, Ban Dân tộc tỉnh đã được bố trí kinh phí trên 750 triệu đồng từ nguồn vốn giao theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ xây dựng 01 công trình nước sinh hoạt tập trung tại khu dân cư Tàng Pàn, xóm Văn Lăng, xã Văn Lăng. Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của Đề án, đoàn liên đã tiến hành khảo sát thực tế nguồn nước đang sử dụng của đồng bào các dân tộc xóm Liên Phương và xóm Khe Cạn để đưa ra các giải pháp cung cấp nước sinh hoạt cho đồng bào.

Đoàn công tác khảo sát thực tế
 nguồn nước tự chảy tại khu Khau Bí, xóm Liên Phương, xã Văn Lăng

        Qua thực tế khảo sát, tại khu dân cư Khau Bí (chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông sinh sống), xóm Liên Phương nguồn nước sinh hoạt của đồng bào đang sử dụng rất khó khăn, xa khu dân cư, hiện chỉ một số hộ có điều kiện kinh tế tự kéo nước từ khe nước tự chảy về để sử dụng, các hộ còn lại phải lấy nước từ chân núi cách xa khoảng 2km. Tại Khe Cạn, xóm đã được đầu tư 01 công trình nước tập trung, nhưng đã đầu tư cách đây gần 20 năm, hiện đường ống đã hỏng, bể nhỏ, không có hệ thống lọc, nhân dân hiện phải tự kéo nước về để sử dụng.

        Sau khi khảo sát thực tế, Ban Dân tộc sẽ phối hợp với các ngành tổng hợp các kiến nghị, đề xuất và báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh.

Nguyễn Văn Nghĩa, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp