​Khảo sát thực tế nhu cầu đầu tư hỗ trợ công trình nước sinh hoạt tập trung xóm Mỏ Ba, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ ()

        Ngày 9/02/2017, Đoàn công tác Ban Dân tộc tỉnh do đồng chí Nông Văn Trân – Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân tộc làm trưởng đoàn đã đến thăm, nắm tình hình đời sống đồng bào và khảo sát thực tế nhu cầu đầu tư hỗ trợ công trình nước sinh hoạt tập trung tại xóm Mỏ Ba, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ. Cùng đi với đoàn có các đồng chí đại diện cho Phòng Dân tộc huyện và chính quyền địa phương.

        Xóm Mỏ Ba là xóm đặc biệt khó khăn với 135 hộ - 782 khẩu sinh sống, hộ DTTS có 124 hộ, 750 khẩu. Được sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước đời sống của đồng bào đã giảm bớt khó khăn. Đặc biệt là việc đầu tư xây dựng đường giao thông theo Đề án 2037 đã tạo điều kiện cho đi lại của nhân dân, giao lưu buôn bán hàng hóa được thuận lợi đã góp phần nâng cao mọi mặt đời sống của đồng bào. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của xóm còn cao, chiếm 92,59%. Nguồn nước sinh hoạt của các hộ dân hiện còn thiếu chủ yếu lấy từ các khe, lạch, nguồn nước tự chảy từ đồi núi, một số ít sử dụng giếng khơi, chất lượng nguồn nước chưa đảm bảo.

        Theo đề nghị của UBND huyện Đồng Hỷ, đoàn công tác đã tiến hành khảo sát thực tế nguồn nước tại xóm, có khả năng đầu tư công trình nước sinh hoạt tập trung tự chảy. Qua khảo sát thực tế, nguồn nước lấy tại vị trí cầu số 2, hiện nay đang được một số hộ dân sử dụng là khả thi nhất, có đủ điều kiện để xây dựng công trình nước tự chảy… Tổng kinh phí khái toán xây dựng theo đề nghị của UBND huyện là trên 2 tỷ đồng. 

Đoàn Công tác khảo sát thực tế nguồn nước tại xóm

        Kết thúc buổi làm việc, Đồng chí Nông Văn Trân – Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân tộc đã thay mặt đoàn thăm hỏi, ghi nhận những khó khăn trong đời sống sinh hoạt của bà con động viên bà con khắc phục khó khăn. Đối với việc đầu tư công trình nước sinh hoạt tập trung  tại xóm, Ban Dân tộc sẽ tổng hợp các kiến nghị, đề xuất và báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh.

Nguyễn Văn Nghĩa - Phòng Kế hoạch và Tổng hợp