​Khảo sát thực trạng hạ tầng các xóm, bản đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống tại Phú Lương. ()

        Chiều 5/4, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Đồng chí Nguyễn Thái Nam – Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc đã khảo sát thực tế các hạng mục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo Đề án 2037 trên địa bàn huyện Phú Lương theo đề nghị đầu tư của UBND huyện. Cùng đi với đoàn có các đồng chí đại diện cho sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Tài Chính, Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới và chính quyền địa phương.

Đoàn khảo sát thực tế tại xóm Đồng Tâm, xã Động Đạt

        Trên địa bàn huyện Phú Lương có 03 xóm đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư, hỗ trợ theo Đề án phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất và đời sống các xóm bản đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 (gọi tắt là đề án 2037).  Đoàn liên ngành đã tiến hành khảo sát thực tế tại cơ sở xóm các nội dung theo đề nghị của UBND huyện Phú Lương đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ một số công trình phục vụ đồng bào theo Đề án 2037. 

        Sau khi khảo sát thực tế, đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện trao đổi các vấn đề cần lưu ý đảm bảo đúng trình tự, các nội dung đầu tư phải phù hợp với các nội dung hỗ trợ theo đề án, khả năng cân đối nguồn lực đầu tư. Kết luận buổi làm việc, Đồng chí Nguyễn Thái Nam – Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc đề nghị UBND huyện Phú Lương lập biên bản thống nhất các nội dung làm việc, làm cơ sở trình UBND tỉnh và các ngành liên quan bố trí nguồn lực đầu tư năm 2018, trong đó cần đánh giá thực trạng, nêu rõ nhu cầu, chỉ rõ danh mục đầu tư trong đề án, ngoài đề án, xếp thứ tự ưu tiên cụ thể./. 

Nguyễn Văn Nghĩa - Phòng Kế hoạch và Tổng hợp