​Kiểm tra liên ngành kết quả triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ muối I ốt 6 tháng đầu năm 2017 tại huyện Định Hóa, Phú Lương ()

        Thực hiện kế hoạch kiểm tra, ngày 27/6/2017 đoàn kiểm tra liên ngành gồm Ban Dân tộc tỉnh, sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, sở Công thương kiểm tra tại huyện Định Hóa, Phú Lương. Cùng dự có các đồng chí đại diện cho Phòng Dân tộc, Công ty cổ phần phát triển thương mại Thái Nguyên và đại diện chi nhánh thương mại huyện.

       Qua nghe báo cáo của Chi nhánh thương mại huyện báo cáo kết quả triển khai thực hiện chính sách 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện đoàn đánh giá cao sự chuẩn bị của cơ sở, công tác tổ chức triển khai đảm bảo kế hoạch giao, đúng hướng dẫn liên ngành và hướng dẫn của Ban Dân tộc tỉnh. Kết quả cụ thể như sau: Huyện Định Hóa thông qua 7 điểm bán hàng chính sách (tăng 01 điểm so với năm 2016), đã thực hiện cung ứng 186/483 tấn muối I ốt = 38,5% kế hoạch giao. Huyện Phú Lương thông qua 8 điểm bán hàng chính sách đã thực hiện cung ứng 229/591 tấn muối I ốt = 38,7% kế hoạch giao.

Đoàn Kiểm tra tại cụm bán hàng tại xã Trung Hội, huyện Định Hóa

          Sau khi làm việc tại Chi nhánh thương mại huyện, Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tại các điểm bán hàng: cụm Trung Hội, Sơn phú, Phú Đình của huyện Định Hóa; cụm bán hàng xã Hợp Thành của huyện Phú Lương. Qua kiểm tra các điểm bán hàng có hợp đồng với chi nhánh, hóa đơn nhập hàng, biển hiệu, bảng giá công khai theo quy định... Kết luận buổi làm việc đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện chính sách trên địa bàn các huyện, đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, đề nghị chi nhánh hoàn thiện hồ sơ thủ tục thanh quyết toán theo quý đúng quy định, xem xét mở thêm điểm bán hàng; tiếp tục thực hiện công tác giao nhận hàng có sự chứng kiến của 3 bên theo để đảm bảo công khai, minh bạc.

Nguyễn Văn Nghĩa, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp