​Kiểm tra liên ngành kết quả triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ muối I ốt 6 tháng đầu năm 2017 tại huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ ()

        Thực hiện kế hoạch kiểm tra, ngày 28/6/2017 đoàn kiểm tra liên ngành gồm Ban Dân tộc tỉnh, sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, sở Công thương kiểm tra tại huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ do đồng chí Hoàng Văn Chính – Phó trưởng Ban Dân tộc làm trưởng đoàn . Cùng đi với đoàn có các đồng chí đại diện cho Phòng Dân tộc, Công ty cổ phần phát triển thương mại Thái Nguyên và đại diện chi nhánh thương mại huyện.

       Qua nghe báo cáo của Chi nhánh thương mại huyện báo cáo kết quả triển khai thực hiện chính sách 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện đồng chí trưởng đoàn đánh giá cao công tác tổ chức triển khai thực hiện chính sách của cơ sở , đảm bảo kế hoạch giao, đúng hướng dẫn liên ngành và hướng dẫn của Ban Dân tộc tỉnh. Kết quả cụ thể như sau: Huyện Võ Nhai thông qua 8 điểm bán hàng chính sách (tăng 01 điểm so với năm 2016), đã thực hiện cung ứng 137,8/337 tấn muối I ốt = 40,89% kế hoạch giao. Huyện Đồng Hỷ thông qua 4 điểm bán hàng chính sách đã thực hiện cung ứng 230/566 tấn muối I ốt = 40,6% kế hoạch giao.

Đoàn Kiểm tra tại cụm bán hàng xã Bình Long, huyện Võ Nhai

        Sau khi làm việc tại Chi nhánh thương mại huyện, Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tại các điểm bán hàng: cụm Tràng Xá, Dân Tiến, Bình Long của huyện Võ Nhai; cụm bán hàng Thị trấn Trại Cau, xã Hợp Tiến của huyện Đồng Hỷ. Qua kiểm tra các điểm bán hàng chấp hành đúng quy định: có hợp đồng với chi nhánh, hóa đơn nhập hàng, biển hiệu, bảng giá niêm yết công khai... Kết luận buổi làm việc đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện chính sách trên địa bàn các huyện, đồng thời đề xuất Chi nhánh thương mại huyện mở thêm các điểm bán hàng phù hợp với tình hình thực tế; giải pháp tháo gỡ khó khăn cho cơ sở và đề nghị chi nhánh hoàn thiện hồ sơ thủ tục thanh quyết toán theo quý đúng quy định; thực hiện nghiêm túc công tác giao nhận hàng có sự chứng kiến của Phòng Dân tộc hoặc cán bộ theo dõi công tác dân tộc của UBND xã  để đảm bảo công khai, minh bạch.

Nguyễn Văn Nghĩa, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp