​Kiểm tra liên ngành kết quả triển khai thực hiện Đề án 2037 tại huyện Đồng Hỷ ()

        Ngày 12/7/2017, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tài chính, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Chính – Phó trưởng Ban Dân tộc làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 theo Đề án 2037 tại xã Văn Lăng và xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ. Cùng đi với đoàn có các đồng chí Lãnh đạo các Phòng chuyên môn của UBND huyện và Phòng giao dịch ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc tại UBND xã Văn Lăng

        Làm việc với Đoàn, UBND các xã đã Báo cáo kết quả triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2016, 6 tháng đầu năm 2017 theo Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất và đời sống các xóm, bản đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020” (gọi tắt là Đề án 2037) trên địa bàn xã. Qua nghe báo cáo, Đoàn công tác liên ngành đánh giá cao công tác tổ chức triển khai thực hiện của các xã, các nội dung hỗ trợ được triển khai đầy đủ và kịp thời đến nhân dân. Kết quả triển khai cụ thể như sau:
UBND xã Văn Lăng đã thực hiện hỗ trợ giống, phân bón trồng ngô lai cho 5 xóm thuộc Đề án với tổng diện tích trên 525 ha với tổng kinh phí trên 2,8 tỷ đồng. UBND xã Tân Long đã thực hiện hỗ trợ giống phân bón, trồng ngô lai cho 2 xóm với tổng diện tích trên 190 ha với tổng kinh phí gần 1,3 tỷ đồng; thực hiện hỗ trợ chăn nuôi trâu bò cho 17 hộ với tổng dư nợ ngân hàng Chính sách xã hội là 470 triệu đồng và thực hiện hỗ trợ trồng cỏ, lãi xuất chăn nuôi trâu bò năm 2016 cho các hộ với kinh phí gần 25 triệu đồng; hỗ trợ 6 ha mô hình cây ăn quả với kinh phí 150 triệu đồng.

        Sau 3 năm triển khai thực hiện Đề án 2037 đã góp phần cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho đồng bào, thông qua việc hỗ trợ giống ngô, phân bón trồng ngô lai đã tạo động lực cho người dân tập trung sản xuất, không còn bỏ hoang đất và phụ thuộc vào khai thác tài nguyên rừng như trước; các hộ vay vốn chăn nuôi trâu bò hầu hết số vật nuôi đã cho sinh sản thêm ít nhất 1 con….

        Kết luận buổi làm việc, Đồng chí Hoàng Văn Chính – Phó trưởng Ban Dân tộc, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành ghi nhận những kết quả triển khai thực hiện tại cơ sở, quá trình triển khai thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch, việc hỗ trợ được thực hiện theo đăng ký nhu cầu của nhân dân; cán bộ khuyến nông đã bám sát các nội dung của đề án trong quá trình triển khai thực hiện…Đồng thời đồng chí đề nghị UBND các xã hoàn thiện hồ sơ thủ tục thanh quyết toán theo quy định, giải ngân nguồn vốn hỗ trợ chăn nuôi năm 2017 theo kế hoạch giao; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động đồng bào phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập để cải thiện đời sống. Đối với các kiến nghị của cơ sở, Đoàn kiểm tra ghi nhận và báo cáo xin ý kiến Ban Chỉ đạo Đề án của tỉnh, UBND tỉnh./. 

Nguyễn Văn Nghĩa, Phòng Kế hoạch và Tổng hợp