​Kiểm tra liên ngành kết quả triển khai thực hiện Đề án 2037 tại huyện Võ Nhai ()

        Ngày 11/7/2017, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tài chính, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Chính – Phó trưởng Ban Dân tộc làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 theo Đề án 2037 tại xã Sảng Mộc và xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai. Cùng đi với đoàn có các đồng chí Lãnh đạo các Phòng chuyên môn của UBND huyện và Phòng giao dịch ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc tại UBND xã Sảng Mộc

        Thực hiện Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất và đời sống các xóm, bản đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020” (gọi tắt là Đề án 2037). Qua nghe báo cáo của UBND các xã, đoàn công tác liên ngành đánh giá cao công tác tổ chức triển khai thực hiện của các xã đảm bảo kế hoạch giao, thực hiện lồng ghép các nguồn vốn theo quy định, tại thời điểm kiểm tra có hồ sơ thanh quyết toán đúng quy định.Về kết quả triển khai cụ thể như sau:

        UBND xã Sảng Mộc đã thực hiện hỗ trợ giống, phân bón trồng ngô lai với tổng diện tích là 54,9 ha với tổng kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Đề án trên 260 triệu đồng; thực hiện hỗ trợ chăn nuôi trâu bò cho 20 hộ với tổng dư nợ ngân hàng Chính sách xã hội là 600 triệu đồng và giải ngân kinh phí hỗ trợ trồng cỏ, lãi xuất chăn nuôi trâu bò năm 2016 cho các hộ gần 25 triệu đồng; hỗ trợ phát triển mô hình trồng cam sành với diện tích 3ha, kinh phí là 75 triệu đồng. UBND xã Cúc Đường đã thực hiện hỗ trợ giống phân bón, trồng ngô lai với tổng diện tích là 45,8 ha với tổng kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Đề án trên 200 triệu đồng; thực hiện hỗ trợ chăn nuôi trâu bò cho 8 hộ với tổng dư nợ ngân hàng Chính sách xã hội là 240 triệu đồng và lập kế hoạch giải ngân kinh phí hỗ trợ trồng cỏ, lãi xuất chăn nuôi trâu bò năm 2016, 2017 cho các hộ với kinh phí gần 30 triệu đồng, dự kiến giải ngân trong tháng 8/2017.

        Kết luận buổi làm việc, Đồng chí Hoàng Văn Chính – Phó trưởng Ban Dân tộc, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành ghi nhận những kết quả triển khai thực hiện tại cơ sở, thông qua triển khai thực hiện Đề án đã góp phần cải thiện đời sống của nhân dân, các nội dung hỗ trợ đã phát huy hiệu quả, thay đổi tập quán sản xuất của đồng bào dân tộc Mông thông qua việc đưa giống ngô có năng xuất, chất lượng cao vào sản xuất; việc hỗ trợ phát triển chăn nuôi trâu, bò đã tạo điều kiện cho các hộ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi và bước đầu phát triển được số lượng…Đồng chí cũng đề nghị UBND các xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động đồng bào vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống; triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ kịp thời, đảm bảo thời vụ. Đối với các kiến nghị của cơ sở, Đoàn kiểm tra ghi nhận và báo cáo xin ý kiến Ban Chỉ đạo Đề án của tỉnh, UBND tỉnh./.

Nguyễn Văn Nghĩa, Phòng Kế hoạch và Tổng hợp 

Các tin khác