​Kiểm tra tiến độ thực hiện xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, II, I giai đoạn 2016 – 2020 tại huyện Đồng Hỷ ()

        Thực hiện kế hoạch kiểm tra việc thực hiện xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, II, I giai đoạn 2016 – 2020 tại các địa phương, ngày 9/12, Đoàn công tác Ban Dân tộc tỉnh do Đồng chí Bùi Tiến Công – Phó Trưởng Ban Dân tộc làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tại xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ. Cùng đi với đoàn có các đồng chí đại diện cho phòng chuyên môn của Ban Dân tộc và Phòng Dân tộc huyện.

Đoàn công tác làm việc tại UBND xã Nam Hòa

        Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, huyện UBND xã Nam Hòa đã tập trung chỉ đạo tiến hành xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, II, I giai đoạn 2016 – 2020. Đồng chí Lý Văn Long – Phó Chủ tịch UBND xã Nam Hòa báo cáo kết quả sau khi đối chiếu với các tiêu chí theo quy định với Đoàn công tác: Tổng số xóm đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã là 11/22 xóm bằng 50%; tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số là 69,82%, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo là 56,17%, có 2/6 điều kiện chưa đạt;  xã thuộc khu vực III. 

        Kết luận buổi làm việc, Đồng chí Bùi Tiến Công – Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã trong việc tổ chức triển khai thực hiện xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, II, I giai đoạn 2016 – 2020 đảm bảo kế hoạch. Đồng chí đề nghị UBND xã cần thực hiện theo đúng quy định các biểu mẫu và cách ghi biểu phải đúng hướng dẫn của UBND tỉnh; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ gửi UBND huyện thẩm định theo thời gian quy định.

Nguyễn Văn Nghĩa - Phòng Kế hoạch và Tổng hợp