​Kiểm tra tiến độ thực hiện xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, II, I giai đoạn 2016 – 2020 tại xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình ()

        Thực hiện kế hoạch kiểm tra việc thực hiện xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, II, I giai đoạn 2016 – 2020 tại các địa phương, sáng ngày 9/12, Đoàn công tác Ban Dân tộc do Đồng chí Bùi Tiến Công – Phó Trưởng Ban Dân tộc làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tại xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình. Cùng đi với đoàn có các đồng chí đại diện cho phòng chuyên môn của Ban Dân tộc và Phòng Dân tộc huyện.

Đoàn công tác làm việc tại UBND xã Bàn Đạt

        Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 18/11/2016 của UBND huyện Phú Bình về việc triển khai thực hiện Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 20120. UBND xã Bàn Đạt đã khẩn trương điều tra, tổng hợp số liệu các tiêu chí theo các văn bản hướng dẫn của tỉnh, huyện.

        UBND xã Bàn Đạt sau khi đối chiếu với các tiêu chí đã xác định kết quả như sau: Tổng số xóm đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã là 9/12 xóm; xã thuộc khu vực II. Báo cáo Đoàn Công tác, UBND xã đề nghị Ban Dân tộc báo cáo UBND tỉnh, Hội đồng thẩm định tỉnh trình xã Bàn Đạt là xã khu vực III vì theo các tiêu chí xã Bàn Đạt chỉ thiếu tiêu chí về tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo (54,11%) thiếu 0,89% so với tiêu chí; các điều kiện đều chưa đạt.

        Kết luận buổi làm việc, Đồng chí Bùi Tiến Công – Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đánh giá cao công tác chỉ đạo của UBND xã trong việc tổ chức triển khai thực hiện xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, II, I giai đoạn 2016 – 2020 đảm bảo kế hoạch. Đồng chí đề nghị UBND xã cần hoàn thiện các bảng biểu, số liệu cần chính xác theo đúng quy định, trình Hội đồng thẩm định huyện; đồng thời đồng chí đề nghị UBND xã có văn bản đề nghị Hội đồng thẩm định tỉnh, huyện xem xét trình các cấp có liên quan công nhận xã Bàn Đạt là xã khu vực III.

Nguyễn Văn Nghĩa - Phòng Kế hoạch và Tổng hợp