Đoàn công tác đánh giá và đề xuất các chính sách phát triển giáo dục và đào tạo cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số ()

        Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2017 về “Tư vấn, phản biện chính sách về phát triển giáo dục - đào tạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đoàn công tác Đánh giá và đề xuất các chính sách phát triển giáo dục và đào tạo cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa phương trong tỉnh. 

        Đoàn công tác do đồng chí Ma Thị Nguyệt - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh làm trưởng đoàn, cùng tham gia có lãnh đạo và các phòng ban liên quan của Ban Dân tộc tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Đồng chí Ma Thị Nguyệt - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phát biểu khai mạc hội thảo tại huyện Phú Lương

        Theo kế hoạch tổ chức, từ ngày 12 - 17/7/2017, đoàn công tác sẽ làm việc tại các huyện Định Hóa, Phú Lương, Võ Nhai, Đồng Hỷ, Đại Từ và Phú Bình. Trên cơ sở những cơ chế, chính sách phát triển giáo dục - đào tạo cho vùng dân tộc thiểu số hiện nay đang được áp dụng tại các địa phương, đoàn công tác sẽ đánh giá thực trạng tác động, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của hệ thống các cơ chế, chính sách để từ đó có những định hướng, những đề xuất, kiến nghị các giải pháp xây dựng cho hệ thống cơ chế, chính sách giáo dục và đào tạo áp dụng có hiệu quả hơn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới./.

Lê Thái Vĩnh, Phòng Tuyên truyền và Địa bàn