Đoàn công tác liên ngành làm việc với UBND huyện Định Hóa kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác dân tộc năm 2016 ()

        Ngày 05/10/2016, tại UBND huyện Định Hóa, Đoàn công tác liên ngành kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện công tác dân tộc năm 2016 tại huyện Định Hóa và trực tiếp kiểm tra tại xã Kim Sơn. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo và chuyên viên Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo UBND huyện Định Hóa, Kho bạc Nhà nước huyện và các phòng, ban chuyên môn có liên quan thuộc huyện.

        Theo báo cáo của UBND huyện tình hình triển khai thực hiện công tác dân tộc 9 tháng đầu năm 2016 như sau: Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg đã thực hiện hỗ trợ cho 25.384 khẩu, kinh phí thực hiện 2.429,72 triệu đồng/2.429,72 triệu đồng đạt 100%KH kinh phí; Chương trình 135 theo Quyết định số 551/QĐ-TTg thực hiện 1.865 triệu đông/29.360,8 triệu đồng đạt 6,4%KH vốn; Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt theo Quyết định 755/QĐ-TTg đã phê duyệt các dự án và chuẩn bị giải ngân.

Đ/c Nguyễn Thái Nam, Trưởng Ban Dân tộc, Trưởng đoàn kiểm tra

chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Định Hóa

        Trong quá trình triển khai thực hiện công tác dân tộc năm 2016 còn một số khó khăn, vướng mắc như: tiến độ triển khai thực hiện các chương trình, chính sách còn chậm; trung ương và tỉnh chưa có ý kiến thẩm định về danh mục, nguồn vốn các công trình khởi công mới thuộc CT135; các cơ quan chuyên môn của huyện còn chậm phối hợp tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ sản xuất năm 2016; một số xã còn lúng túng  trong việc xây dựng kế hoạch, lựa chọn tư vấn, khảo sát, thiết kế, thi công các công trình hạ tầng cơ sở; ở cấp xã chưa có cán bộ theo dõi trực tiếp nhiệm vụ công tác dân tộc; công tác kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện công tác dân tộc còn chưa kịp thời ...

        Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Thái Nam, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Trưởng Đoàn công tác có ý kiến đề nghị: UBND huyện Định Hóa cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn đảm bảo hoàn thành kế hoạch kế hoạch năm 2016 do UBND tỉnh giao, nhất là các chương trình, chính sách thực hiện chậm như: dự án hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình 135, Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt theo Quyết định 755/QĐ-TTg; công khai các thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của huyện; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho các xã và người dân ... Riêng vẫn đề giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất và trả nợ các công trình xây dựng cơ bản phải hoàn thành trong tháng 10 năm 2016.

Hứa Thị Thành - Phòng Chính sách Dân tộc

                                             

 

 

 

 

Các tin khác