Đồng chí Nguyễn Thái Nam, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Thái Nguyên khoá XIII tại huyện Định Hoá ()

        * Sáng ngày 07/11/2017, đồng chí Nguyễn Thái Nam - Uỷ viên UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Sơn Phú, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên; cùng dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Lương Văn Ngân – Phó Chủ tịch HĐND huyện Định Hoá; đồng chí Lộc Thị Tuyết – Phó Chủ tịch UBND huyện Định Hoá; các đại biểu HĐND huyện Định Hoá ứng cử trên địa bàn xã Sơn Phú; Mặt trận tổ quốc, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện Định Hoá; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể xã Sơn Phú, huyện Định Hoá.

 

Đồng chí Nguyễn Thái Nam - Uỷ viên UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh,
Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên hàng đầu tiên bên phải tiếp xúc cử tri trước kỳ họp
thứ 6 HĐND tỉnh khoá XIII tại xã Sơn Phú, huyện Định Hoá

        Tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Nguyễn Thái Nam đã thông tin nhanh về kết quả tình hình KT-XH tỉnh Thái Nguyên 10 tháng đầu năm 2017; báo cáo kết quả kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất HĐND tỉnh khoá XIII (ngày 27/10/2017); báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Định Hoá gửi tới kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh; thông tin nhanh về các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khoá XIII với các bậc cử tri tại xã Sơn Phú, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên.

        Cũng tại buổi tiếp xúc đã có 16 lượt ý kiến của các bậc cử tri gửi tới kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khoá XIII, kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khoá XIX. Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri các đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của các bậc cử tri gửi tời kỳ họp; đồng thời giải trình, làm rõ một số ý kiến của các bậc cử tri theo thẩm quyền giải quyết ở huyện và xã.

        * Chiều ngày 07/11/2017, đồng chí Nguyễn Thái Nam đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Kim Phượng, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên; cùng dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Ma Đình Đối - Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Định Hoá; các đại biểu HĐND huyện Định Hoá ứng cử trên địa bàn xã Kim Phượng; Mặt trận tổ quốc, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện Định Hoá; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể xã Kim Phượng, huyện Định Hoá.

Đồng chí Nguyễn Thái Nam - Uỷ viên UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh,
Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên thứ ba từ bên trái sang tiếp xúc cử tri trước kỳ họp
thứ 6 HĐND tỉnh khoá XIII tại xã Kim Phượng, huyện Định Hoá

        Tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Nguyễn Thái Nam - Uỷ viên UBND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên; các đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện Định Hoá, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể xã Kim Phượng, huyện Định Hoá đã được nghe 10 lượt ý kiến của các bậc cử tri phát biểu và gửi đến hội nghị. Trong đó, các ý kiến chủ yếu tập trung vào các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách, đất đai và đầu tư công ... trên địa bàn xã. Những ý kiến, kiến nghị của các bậc cử tri đã được đồng chí Nguyễn Thái Nam - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Ma Đình Đối - Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Định Hoá; các đại biểu HĐND huyện Định Hoá ứng cử trên địa bàn xã Kim Phượng; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện Định Hoá; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Kim Phượng tiếp thu và giải trình tại hội nghị; đồng thời tổng hợp để chuyển tới kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khoá XIII, kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khoá XIX và các cơ quan chức năng để xem xét giải quyết./.

Ma Đức Kiên - Thanh tra