Đồng chí Nguyễn Thái Nam - Uỷ viên Uỷ Ban nhân dân tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc cử tri tại xã Bình Thành, huyện Định Hoá ()

        Sáng ngày 04/8/2017, đồng chí Nguyễn Thái Nam - Uỷ viên Uỷ Ban nhân dân tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Bình Thành, huyện Định Hoá; cùng dự buổi tiếp xúc cử tri còn có đồng chí Lương Văn Ngân – Phó Chủ tịch HĐND huyện Định Hoá; Mặt trận tổ quốc, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện Định Hoá; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể xã Bình Thành, huyện Định Hoá.

Đồng chí Nguyễn Thái Nam - Đại biểu HĐND tỉnh,Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên

 báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh trước các bậc cử tri

        Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã nghe đồng chí Nguyễn Thái Nam báo cáo nhanh kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá XIII với các bậc cử tri tại xã Bình Thành, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên.

        Theo đó, tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá XIII đã xem xét thông qua 24 báo cáo, đề án, tờ trình do Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan tư pháp trình tại kỳ họp; đồng thời thông qua 8 Nghị quyết quan trọng. Tại hội nghị các cử tri đều bày tỏ sự phấn khởi về kết quả thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Tiến Sỹ - Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Định Hoá
tiếp thu, giải trình các ý kiến trước các bậc cử tri

        Cũng trong dịp này, đồng chí Nguyễn Thái Nam; các đại biểu HĐND huyện Định Hoá, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể xã Bình Thành, huyện Định Hoá đã được nghe 23 lượt ý kiến của các bậc cử tri phát biểu và gửi đến hội nghị. Trong đó, các ý kiến chủ yếu tập trung vào các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách, đất đai, tài nguyên, môi trường và một số ý kiến về hỗ trợ chăn nuôi, bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử,... trên địa bàn xã. Những ý kiến, kiến nghị của các bậc cử tri đã được đồng chí Nguyễn Thái Nam - Trưởng Ban Dân tộc; đồng chí Lương Văn Ngân – Phó Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện Định Hoá; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Bình Thành tiếp thu và giải trình tại hội nghị; đồng thời tổng hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng để xem xét giải quyết./.

Ma Đức Kiên – Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh