​Phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành việc cấp điện cho 100% xóm bản vùng dân tộc thiểu số và miền núi (01/11/2018)

        Với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững; xây dựng Thái Nguyên sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, từ đầu năm 2016 đến nay, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016¬2020, phấn đấu đến năm 2020, 100% xóm bản trên địa bàn tỉnh được sử dụng điện lưới quốc gia.

        Hoàn thành việc cấp điện cho 35 xóm bản “trắng điện” trên địa bàn 2 huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ 

      Thực hiện Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo giai đoạn 2013 – 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 08/11/2013. Ngày 30/10/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2975a/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, trong đó giao cho Sở Công Thương chủ trì thực hiện. Dự án có tổng mức đầu tư trên 207 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương (85%), ngân sách tỉnh (15%). Dự án phê duyệt đầu tư hạ tầng lưới điện cho 76 xóm, bản thuộc khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người trên địa bàn 19 xã thuộc 5 huyện chưa được đầu tư hạ tầng lưới điện (Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phú Lương, Đại Từ, Định Hóa). Đặc biệt trong 76 xóm thuộc dự án, có 35 xóm, bản thuộc các xã vùng sâu, vùng xa huyện Võ Nhai (21 xóm, bản) và Đồng Hỷ (14 xóm, bản) hoàn toàn chưa có điện (trắng điện)… 

Lễ động thổ khởi công dự án cấp điện nông thôn Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2018

        Trước thực trạng trên, do yêu cầu cấp bách về cấp điện cho các xóm, bản đặc biệt khó khăn cần tăng cường về an ninh, trật tự và an toàn xã hội, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã xác định việc đầu tư xây dựng công trình cấp điện lưới quốc gia cho các xóm, bản nông thôn trên địa bàn có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống của người dân khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Trong khi nguồn nguồn trung ương chưa cấp theo kế hoạch, để Dự án sớm được triển khai và hoàn thành theo đúng kế hoạch và giải quyết các vấn đề có tính cấp bách, đầu tháng 7-2016, Thường trực Tỉnh ủy đã thống nhất đồng ý ứng vốn trước từ nguồn ngân sách tỉnh để triển khai thực hiện Dự án. Đồng thời giao Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Thái Nguyên và các địa phương tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, phấn đấu đến hết quý II năm 2018 phải hoàn thành việc xóa các xóm, bản “trắng điện” trên địa bàn.

        Với sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đặc biệt là sự giúp đỡ của Bộ Công thương, trực tiếp là sự ưu tiên bố trí nguồn lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Thái Nguyên, đến nay đã hoàn thành cấp điện lưới quốc gia tới 35 xóm, bản “trắng điện” thuộc 2 huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ với tổng mức đầu tư khoảng 150 tỷ đồng.Các xóm bản đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống như xóm Bản Tèn xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ; các xóm Lũng Cà, Lũng Luông, Lũng Hoài xã Thượng Nung, xóm Khuổi Mèo xã Sảng Mộc huyện Võ Nhai…đã có điện lưới quốc gia, điều mà đồng bào nơi đây chưa bao giờ dám nghĩ tới. 

        Như vậy, đến nay điện lưới quốc gia đã được phủ kín tại 124/124 xã vùng dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 100%; 99,95% số xóm, bản trong toàn tỉnh đã có điện. Các dự án cải thiện hạ tầng lưới điện thuộc dự án tiếp tục được khởi công trên địa bàn các huyện Phú Lương, Đại Từ, Định Hóa trong năm 2018, đến năm 2020 sẽ hoàn thành các mục tiêu của dự án. 

        Năm 2020, hoàn thành việc cấp điện cho 100% xóm bản vùng dân tộc thiểu số và miền núi 

        Khi triển khai xây dựng Dự án cấp điện nông thôn theo Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo giai đoạn 2013 – 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 08/11/2013, xóm Cao Biền, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai là xóm “trắng điện” nhưng do địa hình phức tạp, suất đầu tư cao không đáp ứng được quy định về định mức đầu tư nên không được đưa vào dự án Cấp điện nông thôn theo Quyết định số 2975a/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh. Tới thời điểm này, đây là xóm “trắng điện” duy nhất trên địa tỉnh.

        Thực hiện hướng dẫn của Bộ Công thương tại Văn bản số 3905/BCT-TCNL ngày 5/5/2017 về việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2013 – 2020; Trên cơ sở nhu cầu đầu tư của tỉnh, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách địa phương giai đoạn 2018 – 2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, danh mục, mức vốn để triển khai thực hiện tiểu dự án: Cấp điện nông thôn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018 – 2020, từ lưới điện quốc gia sử dụng nguồn vốn ODA do EU tài trợ. Trong đó, tỉnh Thái Nguyên sẽ tăng mức đối ứng sử dụng ngân sách địa phương để đảm bảo suất đầu tư thực hiện cấp điện cho xóm Cao Biền. Sau khi hoàn thành Dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018 – 2020, 100% xóm, bản vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được cấp điện từ lưới điện quốc gia.

Nguyễn Văn Nghĩa, Phòng Kế hoạch -Tổng hợp

bản đồ hành chính
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao

;