​Tập trung thực hiện cải thiện nâng cao chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Thái nguyên năm 2018 (18/12/2018)

        Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cải thiện nâng cao chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Thái nguyên năm 2018 tại công văn số 4920/UBND-KSTT, ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên nhằm giữ vững chỉ số CCHC của Ban Dân tộc tỉnh năm 2018, như sau:

        - Nghiêm túc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) được giao, tập trung rà soát các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ số CCHC nhất là các lĩnh vực, tiêu chí có nguy cơ hạn chế, mất điểm để có các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế; 

        - Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; sắp xếp cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đúng theo vị trí việc làm đã được phê duyệt; 

        - Tăng cường triển khai thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh về Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); 

        - Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3; tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích; Thường xuyên rà soát, cập nhật TTHC và Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2 trên Cổng thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và Trang thông tin điện tử của cơ quan, đảm bảo đầy đủ thông tin về công khai thành phần của TTHC theo quy định, đặc biệt chú trọng đến tính đầy đủ, đúng quy định của mẫu đơn, mẫu tờ khai, biểu mẫu, các thông tin phí, lệ phí, trình tự thực hiện.

         - Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về CCHC, tuyên truyền cải thiện và nâng cao các Chỉ số về năng lực cạnh tranh, hiệu quả quản trị và hành chính công và Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh;

        - Xây dựng, ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện công tác CCHC năm 2019 theo quy định; 

       - Xây dựng dự thảo Quyết định Công bố danh mục TTHC thuộc lĩnh vực Dân tộc thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Dân tộc tỉnh và UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện rà soát, xây dựng dự thảo quyết định công bố TTHC, danh mục TTHC trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành đúng quy định./.

Lê Thị Thanh Hà, Văn phòng

bản đồ hành chính
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao

;