​Thái Nguyên có 94 thôn xóm đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020. ()

        Ngày 11/7/2017, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định số 414/QĐ-UBDT về việc Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.

       Theo Quyết định, cả nước có 3.973 thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020;  trong đó tỉnh Thái Nguyên có 94 thôn đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020, cụ thể:

         - Huyện Phú Bình: 26 thôn ĐBKK.

        - Huyện Định Hóa: 23 thôn ĐBKK

        - Thị xã Phổ Yên: 20 thôn ĐBKK.

        - Huyện Phú Lương: 14 thôn ĐBKK

        - Huyện Đại Từ: 04 thôn ĐBKK

        - Huyện Đồng Hỷ: 03 thôn ĐBKK.

        - Huyện Võ Nhai: 03 thôn ĐBKK

        - Thành phố Sông Công: 01 thôn ĐBKK.

       Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 11/7/2017. Quyết định số 75/QĐ-TTg ngày 29/02/2016, Quyết định số 177/QĐ-UBDT ngày 19/6/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016 hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực./.
       Xem chi tiết văn bản tại đây

Các tin khác