​Thái Nguyên hoàn thành điều tra, thu thập thông tin kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019. (11/11/2019)

       Cuộc điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên tiến hành từ ngày 1 - 31/10/2019. Tính đến thời điểm 31/10/2019, tỉnh Thái Nguyên hoàn thành điều tra, thu thập thông tin kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019.

Các điều tra viên thu thập thông tin tại hộ gia đình

        Tại tỉnh Thái Nguyên phạm vi điều tra được thực hiện tại 442 địa bàn với trên 20 nghìn hộ điều tra của 118 xã, phường, thị trấn và UBND 134 xã, phường, thị trấn thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và các xã không thuộc các khu vực trên nhưng có địa bàn điều tra dân tộc thiểu số. Mặc dù trong quá trình điều tra, thu thập thông tin các điều tra viên gặp không ít khó khăn như: địa bàn điều tra là vùng dân tộc thiểu số, nhiều địa bàn có điều kiện đi lại khó khăn, có địa bàn không kết nối được thiết bị với hệ thống dữ liệu… nhưng với sự phối hợp chặt chẽ và chuẩn bị chu đáo của hai cơ quan Ban Dân tộc tỉnh, Cục Thống kê và cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện cuộc điều tra trên địa bàn, sự nỗ lực của các điều tra viên, tổ trưởng điều tra và các giám sát viên luôn bám sát cơ sở, nắm chắc nghiệp vụ và thực hiện đúng quy trình trong quá trình triển khai điều tra qua đó đã hoàn thành 100% kế hoạch. Hiện nay, Chi cục Thống kê, Phòng Dân tộc huyện đang hoàn thiện việc chỉnh sửa để báo cáo tỉnh.

        Mục đích của Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 nhằm phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu về công tác dân tộc, phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025. Số liệu thống kê còn dùng làm cơ sở cập nhật hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Dự kiến kết quả cuộc điều tra sẽ được công bố vào đầu năm 2020./.

Nguyễn Văn Nghĩa, Phòng Kế hoạch- Tong hợp

bản đồ hành chính
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao

;