​Thái Nguyên thực hiện giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số (01/08/2019)

        Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã quan tâm, chú trọng nâng cao mọi mặt đời sống của đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh từng bước ổn định và phát triển, kết cấu hạ tầng được cải thiện rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng nâng lên.
 

Mô hình trồng cây ăn quả xen trồng chè tại xã Tiên Hội, huyện Đại Từ

        Trong 3 năm 2016- 2018 tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Thái Nguyên giảm trên 5%. Đây là kết quả đáng mừng với một tỉnh miền núi có đông dân tộc thiểu số, điều kiện khó khăn và tỷ lệ hộ nghèo cao. Cùng với những chính sách của Đảng, nhà nước quan tâm hỗ trợ hộ nghèo, tỉnh Thái Nguyên  cũng đã thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động nguồn lực, thực hiện xã hội hóa để hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Các chính sách như: hỗ trợ làm nhà ở, đất ở, đất phát triển sản xuất, vốn, cây trồng vật nuôi được thực hiện đã giúp người nghèo có điều kiện sản xuất phát triển kinh tế. Điều đáng nói là ý thức của người dân trong thực hiện giảm nghèo đã thay đổi. Bà con đã nỗ lực phát triển kinh tế, vươn lên để thoát nghèo thay vì dựa vào những chính sách hỗ trợ của nhà nước. 

        Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về Giảm nghèo bền vững, cùng với việc đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ tạo điều kiện cho người dân đi lại giao thương buôn bán thuận lợi, từ năm 2016 đến nay Dự án hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế đã hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi, vật tư sản xuất, mua sắm trang thiết bị, công cụ chế biến, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 40.000 lượt hộ nghèo, tạo điều kiện tích cực cho đồng bào các dân tộc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, từng bước thay đổi tập quán sản xuất.  

        Giảm nghèo bền vững là chính sách xuyên suốt của Đảng và nhà nước, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, đặc biệt đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công tác giảm nghèo là mục tiêu, nhiệm vụ hết sức cần thiết và cấp bách để giúp đồng bào có cuộc sống tốt hơn, “ không ai bị bỏ lại phía sau” vùng núi tiếp kịp vùng xuôi. Đến năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của 124 xã, thị trấn vùng DTTS và miền núi giảm còn 9,16% ; Tỷ lệ hộ nghèo ở 36 xã đặc biệt khó khăn giảm còn 20,86%, giảm cao nhất trong các tỉnh khu vực MN phía Bắc; Cả tỉnh hiện có 61/124 xã vùng đồng bào DTTS đạt chuẩn nông thôn mới; Năm 2017, Huyện Võ Nhai đã ra khỏi danh sách các huyện được hỗ trợ theo QĐ 30a. Hiện tại, 100% số xã có đường ô-tô đến trung tâm xã, hơn 60% số đường trục xóm được cứng hóa, 99,67% số hộ dân vùng núi có điện lưới phục vụ sinh hoạt, 91% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đạt chuẩn về y tế, hoàn thành cơ bản công tác định canh, định cư, cơ bản chấm dứt tình trạng di cư tự do, giảm dần khoảng cách chênh lệch giữa các dân tộc, vùng miền.
 

Lãnh đạo Ban Dân tộc cùng cán bộ, công chức lớp tập huấn về công tác dân tộc tham quan mô hình trồng cây ăn quả xã Tiên Hội, huyện Đại Từ

        Để có được kết quả ấy, bên cạnh việc triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo, địa phương đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân tự lực, tự giác vươn lên thoát nghèo; với mục tiêu không chỉ giảm về số lượng mà giảm nghèo phải hiệu quả và bền vững .

        Tuy nhiên do các hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu sống ở vùng núi cao, điều kiện tư nhiên không thuận lợi, tư tưởng  trông chờ ỷ lại không muốn thoát nghèo cũng gây ra những khó khăn trong công tác giảm nghèo; các chính sách còn mang tính chủ quan, chưa sát với đặc điểm vùng miền.. 

        Ông Nguyễn Thái Nam, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên chia sẻ: Giảm nghèo là “chìa khóa” để nâng cao mức sống cho người dân. Tuy nhiên, để người nghèo vươn lên thoát nghèo một cách bền vững thì không chỉ có sự vào cuộc của chính quyền mà quan trọng nhất chính là sự nỗ lực của chính người dân. Từ kết quả trong công tác giảm nghèo của các địa phương vùng dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh  đã minh chứng điều đó, và đây cũng là một trong những cách làm hiệu quả cần được nhân rộng thời gian tới. 

        Để tiếp tục phát huy kết quả giảm nghèo và làm tốt hơn công tác chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh xác định công tác dân tộc là vấn đề chiến lược lâu dài, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Tỉnh tăng cường thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh cũng quan tâm nghiên cứu để tìm ra các mô hình sản xuất phù hợp với phong tục, tập quán của đồng bào, tạo sinh kế và có những chính sách phù hợp giúp người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo.

Dương Thị Hường Thái, Phòng Tuyên truyền và Địa bàn, Ban Dân tộc

bản đồ hành chính
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao

;