​Tỉnh Thái Nguyên phê duyệt Phương án Hỗ trợ muối iốt phòng, chống bướu cổ, thiểu năng trí tuệ cho người dân vùng dân tộc và miền núi tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 – 2020 ()

        Ngày 16/12/2016, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 3462/QĐ-UBND phê duyệt Phương án Hỗ trợ muối iốt phòng, chống bướu cổ, thiểu năng trí tuệ cho người dân vùng dân tộc và miền núi tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 – 2020. 

       Mục tiêu của phương án: nhằm hạn chế việc phát triển các loại bệnh bướu cổ, thiểu năng trí tuệ, đần độn, chậm phát triển, giảm khả năng lao động... và tạo cho người dân quen dùng muối iốt hàng ngày. Tạo điều kiện cho người dân sử dụng muối iốt thường xuyên để duy trì 3 chỉ số thanh toán (rối loạn do thiếu hụt iốt).

        Địa bàn và đối tượng hỗ trợ: Cán bộ và nhân dân cư trú ở 124 xã, thị trấn vùng dân tộc và miền núi tỉnh Thái Nguyên. Thời gian hỗ trợ từ năm 2017 đến hết năm 2020.

        Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ sản xuất (Công trộn) và cung ứng (Vận chuyển, chi phí bán lẻ) muối iốt trên địa bàn các xã vùng dân tộc, miền núi trong tỉnh.

        Nguyên tắc và định mức hỗ trợ:  Hỗ trợ thông qua các doanh nghiệp sản xuất và cung ứng muối iốt đảm bảo giá bán tại các xã, thị trấn thuộc vùng dân tộc và miền núi ổn định giảm giá bán tương đương mức hỗ trợ của nhà nước trên 1 đơn vị sản phẩm, trọng lượng, chất lượng muối iốt đảm bảo theo quy định. Định mức hỗ trợ 5 kg muối iốt/người /năm.

        Chi tiết tải Quyết định tại đây: /documents/13492/357905/So+3462-Q%C4%90-UBND+%2816.12.2016%29.pdf/3bdf2e9d-97ff-4d2e-b649-c532119d543a

Nguyễn Văn Nghĩa - Phòng Kế hoạch và Tổng hợp

Các tin khác