100% các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới UBND tỉnh được xem xét, giải quyết và trả lời (16/01/2019)

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc cử tri và đối thoại với doanh nghiệp

        Ngày 8/12/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 12/NQ-HĐND thông qua kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7 và các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 13/7/2018. Về kết quả đạt được như sau:

        Tổng số ý kiến, kiến nghị đã giải quyết là 180/180, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó: đã giải quyết xong 35 ý kiến, kiến nghị;đang chỉ đạo giải quyết 70 ý kiến, kiến nghị; giải trình thông tin với cử tri 75 ý kiến, kiến nghị, trong đó có nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri vùng đồng bào DTTS và miền núi. Nhìn chung việc tiếp nhận, giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; nội dung trả lời cơ bản đầy đủ; một số ý kiến, kiến nghị đã được xem xét, giải quyết dứt điểm. 

        HĐND tỉnh cũng đã chỉ ra còn một số tồn tại, hạn chế và đề ra các nhiệm vụ để nâng cao chất lượng giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thời gian tới./.

        Xem chi tiết tổng hợp kết quả giải quyết 180 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tói UBND tỉnh tại đây

Nguyễn Văn Nghĩa, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

bản đồ hành chính
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao

;