Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra Dự thảo tờ trình, nghị quyết HĐND tỉnh thông qua Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng an toàn khu, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tỉnh thái nguyên, giai đoạn 2016 – 2020 ()
        Ngày 26-4, theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIII. Dự Hội nghị có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành.
Toàn cảnh hội nghị
        Tại kỳ họp lần thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIII, Ban Dân tộc HĐND tỉnh được giao chủ trì thẩm tra 2 nội dung: Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua Chương trình giảm nghèo bền vững và Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng an toàn khu, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017 - 2020; phối hợp thẩm tra các Chương trình, Đề án, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết khác theo thẩm quyền.
        Được sự phân công của UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thái Nam - ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, đơn vị chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng an toàn khu, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017 – 2020 trình bày Dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết tại hội nghị.
Đ/c Nguyễn Thái Nam - Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc báo cáo tại hội nghị
        Tại hội nghị, các đại biểu nhất trí cao với nội dung Chương trình và thảo luận, làm rõ một số vấn đề: Làm rõ chỉ tiêu Đào tạo công chức cấp xã; bổ sung giải pháp thực hiện phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; xây dựng chỉ tiêu dạy nghề cho người dân vùng ATK, vùng đồng bào khó khăn; những chính sách đặc thù hỗ trợ đào tạo cán bộ công chức cấp xã; phân tích rõ tiêu chí xóm phát triển bền vững; xem xét chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người đảm bảo hoàn thành mục tiêu; bổ sung đánh giá kết quả tình hình phát triển kinh tế xã hội vùng ATK và vùng đồng bào khó khăn năm 2016…
        Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo chương trình yêu cầu các cơ quan tham mưu xây dựng chương trình cần bám sát với nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu, bổ sung căn cứ pháp lý; các cơ quan căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ của mình tham mưu cho UBND ban hành văn bản giải trình những nội dung đại biểu HĐND tỉnh yêu cầu làm rõ...UBND tỉnh sẽ hoàn thiện nội dung, báo cáo HĐND theo quy trình.
        Các ý kiến tại hội nghị sẽ được Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổng hợp và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh thông báo kết luận, bổ sung vào Báo cáo thẩm tra và đề nghị UBND tỉnh giải trình để làm cơ sở cho đại biểu thảo luận tại Kỳ họp sắp tới.
Nguyễn Văn Nghĩa, Phòng Kế hoạch – Tổng hợp