Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Ban Dân tộc tham dự Hội nghị tập huấn triển khai Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành luật (25/09/2018)

       Để cập nhật kịp thời những thay đổi về quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, Sở Tài chính đã phối hợp với Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính tổ chức lớp tập huấn Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn hiện hành tại Trung tâm văn hóa tỉnh Thái Nguyên vào ngày 22/9/2018.

       Tham dự Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo, kế toán các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, lãnh đạo, kế toán một số trung tâm; Trưởng phòng Tài chính kế hoạch các huyện, thành phố, thị xã và kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp 1 khối huyện..

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn tại Trung tâm văn hóa tỉnh

        Nội dung tập huấn tại Hội nghị do ông Nguyễn Tân Thịnh – Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính trình bày. Chương trình tập huấn đã cập nhật cho các đơn vị về chế độ quản lý, sử dụng tài sản công được áp dụng từ 01/01/2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; Chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và TSCĐ do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.       

Đào Thị Lam Hồng, Văn phòng