Ban Dân tộc tỉnh công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 (30/10/2018)

        Ngày 22/10/2018, Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 602/QĐ-BDT ngày 22/10/2018  về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 5/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, công bố hệ thống quản lý chất lượng tại Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với hoạt động: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc, kèm theo danh mục cụ thể gồm: Sổ tay chất lượng, Mục tiêu chất lượng, Chính sách chất lượng và 14 quy trình tác nghiệp cơ bản của các phòng chuyên môn.

        Với mục tiêu xây dựng và thực hiện hệ thống quy trình xử lý công việc hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật nhằm tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức và chính các cơ quan hành chính nhà nước nắm rõ được quá trình giải quyết công của các cơ quan, tổ chức, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đã thông qua đó từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước.

        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

        Tham khảo Quyết định tại đây./.

Lê Thị Thanh Hà - Văn phòng

bản đồ hành chính
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao

;