Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm tra Chương trình phối hợp công tác ở địa phương ()

        Thực hiện Kế hoạch số 159/KH-MTTQ-BDT ngày 02/11/2016 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh về tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác số 28/CTrPH-MTTQ-BDT ngày 01/11/2012 giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh giai đoạn 2012-2016, từ ngày 22/11 đến 24/11/2016,  Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức đi kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác số 28/CTrPH-MTTQ-BDT tại các huyện Đại Từ và Võ Nhai. Đại diện đoàn kiểm tra có đồng chí Trương Anh Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Chính, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cùng lãnh đạo và chuyên viên các phòng, ban liên quan.

 Đoàn kiểm tra làm việc tại huyện Đại Từ

        Tại huyện Đại Từ và huyện Võ Nhai, Đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo của các địa phương đánh giá về công tác chỉ đạo, kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh trong việc triển khai thực hiện nội dung Chương trình phối hợp công tác của cấp huyện, cấp xã. Các báo cáo đã nêu những kết quả đạt được trong công tác phối hợp, những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân trong việc thực hiện Chương trình phối hợp, từ đó rút kinh nghiệm và có những đề xuất, kiến nghị bổ sung, sửa đổi nội dung sát với thực tế thực hiện Chương trình phối hợp trong giai đoạn tiếp theo.


Đoàn kiểm tra làm việc tại huyện Võ Nhai

        Phát biểu tại các buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh đánh giá cao các địa phương đã xây dựng báo cáo nghiêm túc, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp từ cấp huyện đến cơ sở và đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy thực hiện tốt công tác phối hợp, xây dựng một số mô hình điểm đồng bào dân tộc thiểu số để phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.
Theo dự kiến, Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác vào trung tuần tháng 12/2016.

Dương Thị Hường Thái - Phòng Tuyên truyền và Địa bàn

Các tin khác