Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên: Hiệu qủa Cải cách hành chính (CCHC) trong thực hiện công tác dân tộc. (20/11/2019)

        Trong những năm qua, công tác CCHC được lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh thường xuyên quan tâm thực hiện, việc tiếp nhận phản ánh của cá nhân được thực hiện nghiêm túc, công khai việc tiếp công dân đúng quy định, việc áp dụng hệ thống ISO trong hoạt động của Ban thực hiện nghiêm túc, thực hiện tốt cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, sử dụng mạng nội bộ trong trao đổi công việc, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, các Quy chế làm việc của Ban, Quy chế văn hóa công sở... đều được thực hiện nghiêm túc.

        Theo công bố kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC các các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh Thái Nguyên, gồm 19 đơn vị. Đối với Chỉ số CCHC của Ban Dân tộc năm 2017 có sự đột phá, đang là đơn vị đứng cuối cùng bảng xếp hạng năm 2016; năm 2017, đơn vị thuộc nhóm có tổng số điểm trên 70 (đạt 75,59 điểm), xếp hạng thứ tự 11/19 đơn vị, tăng 8 bậc so với năm 2016, tăng nhiều nhất so với các sở, ngành; năm 2018 tiếp tục có sự đột phá, thuộc nhóm tổng điểm trên 70 (74,41) đứng thứ 04/19 đơn vị, tiếp tục tăng 7 bậc so với năm 2017.

        Về thực hiện chính sách dân tộc, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền địa phương, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK) của tỉnh từng bước phát triển, kết cấu hạ tầng được cải thiện rõ rệt, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS không ngừng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS, vùng ĐBKK bình quân giảm nhanh hơn nhiều so với mức bình quân chung toàn tỉnh. Trong tổng số 124 xã, thị trấn vùng dân tộc thiểu số miền núi của tỉnh hiện có 14.987 hộ nghèo trên tổng số 180.551 hộ, chiếm 8,3%, giảm bình quân 3,64%/năm (giảm hơn 1,5 lần so với bình quân chung toàn tỉnh).

        Đến nay, toàn tỉnh có 61/114 xã vùng DTTS đã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 53,5% (cao gấp hơn 2 lần toàn quốc đối với vùng), 12 xã thoát khỏi xã ĐBKK. Huyện Võ Nhai đã không còn nằm trong danh sách huyện nghèo (trong khi toàn quốc tăng 29 huyện nghèo)... Hiện, 118 chính sách của Trung ương dành cho DTTS được Thái Nguyên thực hiện nghiêm túc và phát huy hiệu quả. Ngoài các chính sách của Trung ương, tỉnh Thái Nguyên còn có các chính sách riêng, điển hình là Đề án 2037 về đầu tư phát triển kinh tế xã hội cho vùng có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống; Dự án xoá 76 xóm, bản trắng điện, Dự án xoá phòng học tạm ở vùng ĐBKK...

        Kết quả trên cho thấy những cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong toàn cơ quan Ban Dân tộc tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nổi bật hơn cả là sự tích cực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện công tác CCHC, các nhiệm vụ CCHC được xác định cụ thể, gắn với những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch CCHC, đồng thời gắn nhiệm vụ CCHC với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và trách nhiệm của các cán bộ, công chức, người lao động, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả CCHC trong thực hiện công tác dân tộc của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên, thời gian tới, Ban Dân tộc tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; chú trọng các quy trình giải quyết công việc có liên quan đến các chính sách dân tộc; làm tốt công tác rà soát các thủ tục hành chính, cập nhật những thủ tục hành chính có liên quan đến công tác Dân tộc trên địa bàn tỉnh đề nghị công bố kịp thời theo quy định, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Ban; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP... đặc biệt tiếp tục tập trung khắc phục những hạn chế ở một số nội dung mà Ban Dân tộc chưa cải thiện được vị trí xếp hạng./.

Một số hình ảnh về công tác CCHC của Ban Dân tộc tỉnh

Thanh Hà - Văn phòng

Các tin khác
bản đồ hành chính
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao

;