Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên ()

        Thực hiện Kế hoạch số 533/KH-UBND ngày 22/9/2017 của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và thành phố Sông Công năm 2017. Sáng ngày 11/10/2017, tại Hội trường Khách sạn Hoàng Mấm, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND Thành phố Thái Nguyên tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2017.

        Đến dự khai mạc Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Chính - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; lãnh đạo Phòng Dân tộc Thành phố Thái Nguyên và 100 đại biểu là Bí thư chi bộ, Trưởng xóm, Trưởng các đoàn thể ở xóm, người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
 

Đồng chí Hoàng Văn Chính - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên
phát biểu khai mạc tại Hội nghị

        Theo Kế hoạch Hội nghị diễn ra từ ngày 11/10/2017 đến ngày 13/10/2017. Trong thời gian diễn ra Hội nghị các đại biểu là Bí thư chi bộ, Trưởng xóm, Trưởng các đoàn thể ở xóm, người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên được các báo cáo viên truyền đạt các nội dung cơ bản của Luật giao thông đường bộ; Luật hộ tịch; Luật căn cước công dân; Luật hôn nhân và gia đình; Luật hình sự; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật hoà giải ở cơ sở và một số văn bản quy định về An toàn, vệ sinh thực phẩm; Tuyên truyền, phổ biến Quyết định 1163/QĐ-TTg ngày 08/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021”; đồng thời thảo luận, lấy ý kiến của người dân về dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

 

Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân tộc thiểu số
trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên

        Tại Hội nghị các đại biểu đã tích cực nghiên cứu, tiếp thu những kiến thức về pháp luật; đồng thời thảo luận cho ý kiến vào dự thảo để xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên./.

Ma Đức Kiên - Thanh tra

Các tin khác