Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017 ()

        Chiều ngày 19/01/2017, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017 nhằm đánh giá những kết quả thực hiện trong năm 2016 và đề ra phương hướng, phát động phong trào thi đua năm 2017. Đến dự có đồng chí Nguyễn Duy Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Ban Dân tộc tỉnh.

Hội nghị cán bộ, công chức là hoạt động chính trị dân chủ, rộng rãi của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động, nhằm đánh giá kết quả công tác chính trị, chuyên môn và đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua. Đồng thời đây cũng là dịp để mọi cán bộ, công chức, người lao động bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và lắng nghe những lời giải đáp chính đáng về quyền lợi và nghĩa vụ liên quan của mình trong công việc và các chế độ chính sách.

 

Đ/c Nguyễn Thái Nam, Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh điều hành Hội nghị

        Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo kết quả vận động thực hiện phong trào thi đua năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo kết qủa thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức và báo cáo kết qủa xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2016; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo công khai quyết toán tài chính năm 2016 và dự toán tài chính năm 2017. Đồng thời tiến hành phát động phong trào thi đua năm 2017.

        Hội nghị cũng đã nghe ý kiến phát biểu, thảo luận sôi nổi của cán bộ, công chức cơ quan về quyền lợi của cán bộ, công chức cũng như các số liệu minh chứng trong các báo cáo.
 

Đồng chí Nguyễn Duy Tuấn, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh phát biểu tai Hội nghị

        Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Tuấn, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh đã ghi nhận những thành tích đã đạt được của cơ quan và cũng đề nghị trong năm 2017, để chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, đề nghị lãnh đạo cơ quan cùng tổ chức công đoàn phát động phong trào thi đua, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao; Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

        Hội nghị đã thống nhất biểu quyết một số chỉ tiêu phấn đấu của năm 2017 như sau:

        - Trên 95% cán bộ, công chức tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; 100% cán bộ, công chức nắm vững, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của cơ quan, địa phương.

        - Không có người vi phạm pháp luật phải xử lý từ cảnh cáo trở lên; cơ quan an toàn, khong có khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật.

        - Xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh; hoạt động các đoàn thể đạt vững mạnh trở lên.

        - Từ 90% trở lên cán bộ, công chức đăng ký các danh hiệu thi đua; trên 90% gia đình cán bộ, công chức đạt gia đình văn hóa./.

Dương Thị Hường Thái – Phòng Tuyên truyền và Địa bàn

Các tin khác