Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị liên ngành đánh giá kết quả thực hiện Đề án 2037. ()

        Ngày 14/2/2016, tại Ban Dân tộc tỉnh, Đồng chí Nguyễn Thái Nam – Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc đã chủ trì Hội nghị liên ngành Đánh giá kết quả thực hiện “Đề án Phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất và đời sống các xóm, bản đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020” (gọi tắt là Đề án 2037) đến năm 2016 và phân bổ kế hoạch thực hiện năm 2017. Đến dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành và UBND các huyện liên quan.

Toàn cảnh Hội nghị

        Năm 2016 là năm thứ 3 thực hiện Đề án 2037 trên địa bàn tỉnh. Đến nay, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đã được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư, hỗ trợ và đạt được kết quả đáng khích lệ: toàn bộ mặt đường 15/15 tuyến đường, với tổng chiều dài gần 43km đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, với tổng dự toán đầu tư xây dựng trên 64,4 tỷ đồng; triển khai xây dựng 14/16 công trình nhà lớp học; 3/7 công trình nhà văn hóa; 11/11 công trình điện lưới được Sở Công Thương đưa vào Dự án cấp điện nông thôn của tỉnh trong giai đoạn 2016-2020 (hiện đã khởi công và dự kiến hoàn thành trước quý IV năm 2017). Ngoài việc hỗ trợ xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, Đề án còn hỗ trợ phát triển sản xuất cho các hộ: Hỗ trợ giống, phân bón trồng ngô lai; Hỗ trợ chăn nuôi trâu bò; hỗ trợ mô hình cây ăn quả…

        Tại Hội nghị, các sở, ngành, UBND các huyện đã thảo luận đưa ra giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương và một số giải pháp để triển khai đề án có hiệu quả các năm tiếp theo. Thống nhất nội dung thực hiện, phân bổ nguồn kinh phí thực hiện năm 2017 cho các đơn vị, địa phương…

Đ/c Nguyễn Văn Thái – Phó Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư thảo luận tại Hội Nghị

Đ/c Phạm Quang Linh – PCT UBND huyện Đồng Hỷ  thảo luận tại Hội nghị

        Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thái Nam – Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc đánh giá Đề án 2037 của tỉnh đã đem lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, được nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nghèo và cận nghèo tại 26 xóm, bản  ĐBKK có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, từng bước giảm nghèo bền vững; Các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, việc lồng ghép các nguồn vốn; Các nội dung hỗ trợ của Đề án 2037 phù hợp với nguyện vọng và được đa số người dân vùng hưởng lợi nhiệt tình ủng hộ với những kết quả đã đạt được cơ bản đã đáp ứng được mục tiêu của Đề án đề ra. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu các địa phương được hỗ trợ từ đề án quan tâm hơn nữa đến công tác kiểm tra, giám sát; khẩn trương hoàn thành giải ngân các nguồn vốn chưa hoàn thành kế hoạch giao năm 2016. Hội nghị thống nhất giao sở Tài chính trình UBND tỉnh ban hành Quyết định giao kế hoạch thực hiện nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2017 cho các đơn vị, địa phương đảm bảo thời vụ gieo trồng./.

Nguyễn Văn Nghĩa - Phòng Kế hoạch và Tổng hợp