Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số, miền núi huyện Định Hóa ()

        Ngày 25-27/10/2016, Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên phối hợp với một số cơ quan liên quan và UBND huyện Định Hóa tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng DTTS, miền núi trên địa bàn huyện Định Hóa.

        Đến dự hội nghị có đồng  chí Hoàng Văn Chính, Phó Trưởng Ban Dân tộc,  Trưởng Ban tổ chức Hội nghị, đồng chí Phạm Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Định Hóa, một số cán bộ, chuyên viên các phòng, ban liên quan và 96 đại biểu là bí thư chi bộ, trưởng xóm, trưởng các đoàn thể, người uy tín tại 24 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Định Hóa.

Toàn cảnh Hội nghị

        Tại Hội nghị, các đại biểu đã được các báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp, Phòng cảnh sát giao thông, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thái Nguyên giới thiệu các nội dung cơ bản, nội dung mới của Luật Giao thông đường bộ, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp Công dân, Luật Căn cước công dân, các quy định về An toàn thực phẩm của Nhà nước. Cùng với việc giới thiệu nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật và các chính trách trong lĩnh vực giao thông đường bộ, tư pháp và vệ sinh an toàn thực phẩm các báo cáo viên đã phân tích, giới thiệu về tình hình, thực trạng chấp hành pháp luật ở địa phương, đề cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và công dân trong việc chấp hành và tuân thủ pháp luật.

        Với các nội dung phổ biến tại hội nghị, các học viên đã được tiếp cận nhiều hơn những kiến thức pháp luật và đời sống  liên quan đến chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn để giúp họ khi trở về địa phương sẽ trở thành báo cáo viên, tuyên truyền viên tích cực nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của nhân dân trên địa bàn huyện, từng bước đưa pháp luật vào cuộc sống.

Cù Thị Mai Chi - Thanh tra