Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 (24/07/2019)

        Ngày 15/7/2019, Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm tại đơn vị, đồng chí Nguyễn Thái Nam, Trưởng Ban Dân tộc chủ trì Hội nghị.
  

Đồng chí Nguyễn Thái Nam, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh chủ trì Hội nghị

        Thực hiện Quyết định số 3981/QĐ-UBND, ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Kế hoạch CCHC năm 2019. Để công tác CCHC được triển khai, thực hiện tốt, ngay đầu  năm, Ban Dân tộc tỉnh đã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính số 20/KH-BDT ngày 14/01/2019. 

        Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Nam, Trưởng Ban đã đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo KH số 20/KH-BDT ngày 14/01/2019. Trong 6 tháng đầu năm, công tác cải cách hành chính được lãnh đạo Ban thường xuyên quan tâm thực hiện, chỉ đạo các phòng, chuyên môn trong cơ quan thực hiện có hiệu quả việc triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, việc tiếp nhận phản ánh của cá nhân được thực hiện nghiêm túc, công khai việc tiếp công dân đúng quy định, việc áp dụng hệ thống ISO trong hoạt động của Ban thực hiện nghiêm túc, thực hiện tốt cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, sử dụng mạng nội bộ trong trao đổi công việc, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, các Quy chế làm việc của Ban, Quy chế văn hóa công sở... đều được thực hiện nghiêm túc. 

        Kết luận Hội nghị đồng chí Trưởng Ban Dân tộc đề nghị lãnh đạo Ban tăng cường chỉ đạo giám sát việc thực thi công vụ đối với cán bộ công chức, đẩy mạnh việc chỉ đạo thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ công chức về tầm quan trọng của chỉ số CCHC và chỉ số hiệu quả hành chính công (PAPI). Yêu cầu tất cả các phòng rà soát lại các nội dung thực hiện CCHC theo kế hoạch đã đề ra, tiếp tục nâng cao hiệu quả việc gửi, nhận văn bản điện tử trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản; tiếp tục duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động công vụ, thực hiện đánh giá nội bộ năm 2019; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, thường xuyên cập nhật tin liên quan đến công tác cải cách hành chính lên trang thông tin điện tử của Ban; làm tốt công tác tổ chức cán bộ, luân chuyển, bổ nhiệm, công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và khen thưởng cán bộ theo quy định, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP./.

Thanh Hà, Văn phòng

bản đồ hành chính
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao

;