Ban hành Chỉ số và quy định đánh giá, xếp hạng cải các hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (06/12/2019)

        Ngày 27/11, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3845/QĐ-UBND về việc ban hành Chỉ số và quy định đánh giá, xếp hạng CCHC năm 2019 của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên.

        Cụ thể đánh các nội dung của chỉ số CCHC theo chương trình tổng thể CCHC nhà nước tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020, gồm: Công tác chỉ đạo điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính. Đối tượng áp dụng gồm các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã. Thang điểm xác định chỉ số CCHC đối với các đơn vị là 100 điểm.

        UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã xác định Chỉ số CCHC hàng năm là trách nhiệm của Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh. Kết quả xác định Chỉ số CCHC hàng năm là tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng và xem xét trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương./.

        Xem toàn văn Quyết định tại đây.

Thanh Hà- Văn phòng

bản đồ hành chính
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao

;