Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Báo cáo tình hình thực hiện công tác dân tộc tháng 7 và nhiệm vụ tháng 8/ 2018 của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (01/08/2018)
        Xem chi tiết báo cáo tại đây