Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Bế giảng các lớp tập huấn cán bộ cơ sở và cộng đồng các xã thuộc Chương trình 135 năm 2018 (27/08/2018)

        Vừa qua, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức bế giảng các lớp tập huấn cán bộ cơ sở và cộng đồng các xã thuộc Chương trình 135 năm 2018. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thái Nam - Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; đồng chí Hoàng Phong - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cùng các đồng chí là trưởng các phòng chuyên môn của Ban Dân tộc tỉnh, Ban tổ chức lớp tập huấn và các học viên lớp tập huấn cán bộ Chi hội Nông dân các xóm đặc biệt khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Thái Nam - Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh 
phát biểu tại lễ bế giảng

        Thực hiện Kế hoạch đào tạo, tập huấn cán bộ cơ sở và cộng đồng các xã thuộc Chương trình 135 năm 2018 được UBDN tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 14/5/2018, từ ngày 19/6 đến 25/8/2018, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức 15 lớp tập huấn theo Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng Chương trình 135 cho 1.500 học viên là cán bộ Ban Công tác Mặt trận; Chi hội trưởng, Chi hội phó Chi hội Nông dân, Chi hội Phụ nữ các xóm hưởng Chương trình 135 năm 2018. 

        Các học viên đã được các báo cáo viên của Ban Dân tộc tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Lao động - TBXH, Sở Nông nghiệp và PTNT truyền đạt các chuyên đề về: Công tác dân tộc, tôn giáo, dân vận; Nghiệp vụ giám sát đầu tư cộng đồng ở các xã thuộc Chương trình 135; Hướng dẫn công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng; Phát triển kinh tế hộ gia đình, hướng dẫn các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất.

 
        Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Nguyễn Thái Nam - Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã tuyên dương tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các báo cáo viên và các đồng chí học viên. Đồng chí đề nghị các học viên sau khi được truyền đạt kiến thức, kỹ năng từ các báo cáo viên, trở về địa phương cần tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc về phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc ở địa phương; thực hiện tốt các quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo các chương trình, chính sách dân tộc dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Phát huy dân chủ, coi trọng vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động nhân dân vùng DTTS và miền núi, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; Đẩy mạnh việc xây dựng và nhân rộng mô hình người DTTS tiêu biểu làm kinh tế giỏi, về phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách dân tộc./.

Lê Thái Vĩnh - Phòng Tuyên truyền và Địa bàn