Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 – 2021 (25/01/2019)

        Ngày 09/01/2019, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 45/QĐ- TTg về việc "Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 – 2021”.

        Theo đó, trong giai đoạn 2019-2021, cấp 01 báo, 01 tạp chí và 17 chuyên đề về dân tộc và miền núi của các Báo cho vùng đồng bảo dân tộc thiểu số và miền núi để nhằm tăng cường tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị tại vùng dân tộc thiểu số. Cụ thể:

        - Cấp Báo Dân tộc và Phát triển cho UBND xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi, thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực III và chùa Khmer mỗi đơn vì 01 tờ/kỳ.

        - Cấp Tạp chí Dân tộc cho UBND xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi mỗi đơn vị 01 tờ/kỳ;

        - Cấp cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số chuyên trang “Dân tộc thiểu số và miền núi” trên Báo Nhân dân mỗi người 01 tờ/kỳ;

        - Cấp cho HĐND xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Đại biểu nhân dân mỗi đơn vị 01 tờ/ kỳ…

        Giao cho Ủy ban Dân tộc là đơn vị chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và các địa phương liên quan quản lý, chỉ đạo; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc thực hiện; kiểm tra, đánh giá hiệu quả chính sách cấp ấn phẩm báo, tạp chí, thẩm định phương án xuất bản của từng ấn phẩm báo chí, tạp chí; xây dựng phương án giá, gửi Bộ tài chính ban hành giá tối đa. Hàng năm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện; kết thúc giai đoạn, tổng kết công việc triển khai tổ chức thực hiện chính sách

        Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ủy ban dân tộc, các cơ quan liên quan, kiểm tra, giám sát hoạt động báo chí các báo, tạp chí thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích

       UBND tỉnh chỉ đạo và quy định cụ thể vai trò, trách nhiệm của các sở, ngành và UBND cấp huyeenjtrong việc thực hiện chính sách; cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện tham mưu, đề xuất, giúp UBND tỉnh chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn, thao dõi, đôn đốc, theo dõi, đánh giá việc thực hiện chính sách tại địa phương

       Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

        Xem chi tiết Quyết định 45/QĐ-TTg tại đây

Dương Thị Hường Thái, Phòng Tuyên truyền và Địa bàn

bản đồ hành chính
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao

;