Chi bộ Ban Dân tộc tham gia Hội thi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp ()

        Sáng ngày 09/10/2016, Chi bộ Ban Dân tộc đã cử thí sinh tham gia Hội thi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp được tổ chức tại Kho bạc Nhà nước tỉnh (đơn vị Cụm trưởng Cụm thi số 1). Tham dự Hội thi có 17 thì sinh đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên.

        Tham gia Hội thi, các thí sinh phải trải qua 3 phần thi, gồm: Thuyết trình chủ đề đã được chuẩn bị trước về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong đó có phần liên hệ thực tiễn về cơ quan, đơn vị thí sinh công tác; trả lời câu hỏi của Ban tổ chức và thi năng khiếu với thời gian tối đa không quá 27 phút cho 3 phần thi.

Thí sinh Chi bộ Ban Dân tộc đang trình bày phần thi năng khiếu

        Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhằm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng và hành động, củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng đối với Đảng; cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Khối đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Lê Thái Vĩnh - Phòng Tuyên truyền và Địa bàn