Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 (07/01/2019)

        Sáng ngày 02/01/2019, Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tổng kết xây dựng Đảng năm 2018. Dự Hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo cấp ủy và toàn thể đảng viên trong chi bộ.

 

Toàn cảnh Hội nghị

        Hội nghị đã được thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019 của Chi bộ Ban Dan tộc.

        Năm 2018, cấp ủy chi bộ thường xuyên chỉ đạo, lãnh đạo Ban Dân tộc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình ở cơ sở để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn nhằm giúp các đơn vị, địa phương hoàn thành chỉ tiêu thực hiện các chương trình, chính sách năm 2018.

        Trong công tác xây dựng tổ chức Đảng, chi bộ đã tổ chức học tập, quán triệt kịp thời và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan.
Năm 2018, Chi bộ kết nạp được 01 đảng viên mới; đề nghị chuyển đảng chính thức cho 01 đảng viên; ra Nghị quyết đề nghị Đảng ủy Khối xem xét kết nạp cho 01 quần chúng ưu tú. Chi bộ đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2018; 03 đồng chí đạt đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 13 đồng chí đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng chí Bí thư chi bộ được chi bộ đề nghị Đảng ủy Khối xét khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

        Hội nghị cũng được nghe các ý kiến chia sẻ đóng góp, trao đổi, thiết thực, cởi mở của các đồng chí đảng viên về công tác xây dựng Đảng, chi Bộ trong sạch vững mạnh, tham luận về công tác phát triển Đảng viên…

 

Các đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 nhận Giấy khen của Chi bộ

         Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư chi bộ đã nhấn mạnh: Cần phát huy tính dân chủ trong công tác phát triển đảng, công tác cán bộ; Nêu cao hơn nữa vai trò của đảng viên, của chi bộ trong công tác thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên kiểm tra, tự kiểm tra, coi trọng tự kiểm tra trong xây dựng Đảng, làm tốt công tác kiểm tra; Lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên, cố gắng giữ vững và phát huy kết quả của năm 2018; Công đoàn được suy tôn là đơn vị dẫn đầu khối thi đua; Chi đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2019, phát huy kết quả năm 2018, làm tốt công tác tuyên truyền trong chi bộ với tinh thần đoàn kết, dân chủ và phát triển.

Dương Thị Hường Thái, Phòng Tuyên truyền - Địa bàn