Công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực Dân tộc thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. (27/03/2019)

        Ngày 27/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã Ban hành Quyết định số 3995/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Dân tộc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC của Ban Dân tộc tỉnh và UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

        Đối với Danh mục TTHC lĩnh vực Dân tộc, địa điểm thực hiện:

        - Cấp tỉnh: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Ban Dân tộc tỉnh (Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên)

        - Cấp huyện: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.

        - Cấp xã: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.

Ban Dân tộc tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC
theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

        Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

        Xem chi tiết Quyết định 3995/QĐ-UBND tại đây./.

Lê Thị Thanh Hà - Văn phòng

bản đồ hành chính
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao

;