Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Công đoàn viên chức tỉnh bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở năm 2018 (20/08/2018)

        Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở; ngày 17/8/2018, Công đoàn Viên chức tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ Thái Nguyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cho 130 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở và công đoàn cơ sở thành viên; Trưởng Ban Thanh tra nhân dân các đơn vị.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

        Tại lớp bồi dưỡng các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Duy Tuấn, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh và các đồng chí báo cáo viên của Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai 4 chuyên đề: Triển khai và hướng dẫn xây dựng chương trình Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; hoạt động của công đoàn cơ sở trong các cơ quan đơn vị; hướng dẫn, triển khai các văn bản mới quy định về công tác kiểm tra và quản lý tài chính tài sản công đoàn; triển khai cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “trung thành - trách nhiệm - liêm chính - sáng tạo”. 

        Thông qua đó, các cán bộ công đoàn cơ sở được giải đáp những băn khoăn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các hoạt động công đoàn; đồng thời trang bị thêm những kỹ năng, kinh nghiệm và phương pháp hoạt động, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xây dựng công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh./.

Lê Thị Thanh Hà - Văn phòng