Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của tỉnh Thái Nguyên ()

        Ngày 8-5, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã ký ban hành Quyết định số 1852/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong đó, Thái Nguyên có 3 Di sản văn hóa phi vật thể là Lễ hội Lồng tồng của người Tày (Định Hóa); Nghi lễ Cấp sắc của người Nùng (Đồng Hỷ) và Nghệ thuật Khèn của người Mông (Phú Lương, Đồng Hỷ).

       Như vậy, tính đến nay, tỉnh Thái Nguyên có 12 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, đều là của đồng bào dân tộc thiểu số, bao gồm:

        1. Nhảy Tắc xình của dân tộc Sán Dìu xóm Đồng Tâm, xã Tức Tranh (Phú Lương);
 

Nhảy Tắc xình

        2. Hát Sấng cọ - dân tộc Sán Chay huyện Phú Lương;

 

Hát Sấng cọ

        3. Lễ Cấp sắc - dân tộc Dao huyện Đại Từ;

        4. Hát Soọng cô của người Sán Dìu (xóm Tam Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ);

        5. Nghi lễ Hét khoăn của người Nùng xã Hòa Bình, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ;

        6. Múa Rối cạn người Tày ở Ru Nghệ và Thẩm Dộc xã Bình Yên và Đồng Thịnh, huyện Định Hóa;

        7. Nghi lễ Then của người Tày, xã Lam Vỹ (Định Hóa);

        8. Lễ hội Lồng Tồng - dân tộc Tày huyện Định Hóa;

        9. Lễ hội Đền Đuổm ở xã Động Đạt, huyện Phú Lương;

        10. Nghi Lễ Nhẳng, Chằm Đao (Tết Nhảy) - dân tộc Dao;

        11. Nghi lễ cấp sắc của người Nùng huyện Đồng Hỷ;

        12. Nghệ thuật Khèn của người Mông ở huyện Phú Lương và Đồng Hỷ.

   Lê Thái Vĩnh – Phòng Tuyên truyền và Địa bàn