Giao kế hoạch thực hiện Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 tỉnh Thái Nguyên. (21/02/2019)

        Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 về việc giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững … năm 2019, tỉnh Thái Nguyên; trong đó kinh phí thực hiện Chương trình 135 năm 2019 là:  111.990 triệu đồng, gồm: Ngân sách trung ương là 100.930; Ngân sách địa phương đối ứng thực hiện là 11.060 triệu đồng.

        Cụ thể từng tiểu dự án: Tiểu dự án hỗ trợ đầu tư CSHT là 84.761 triệu đồng; Tiểu dự án hỗ trợ PTSX đa dạng hóa sinh kế là 15.173 triệu đồng; Tiểu dự án nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng là 2.933 triệu đồng; Duy tu bảo dưỡng là 5.330 triệu đồng; Nhân rộng mô hình giảm nghèo là 3.793 triệu đồng.  

        Xem chi tiết Quyết định số 329/QĐ-UBND tại đây

Hoàng Đại Thắng, phòng Chính sách Dân tộc

 

bản đồ hành chính
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao

;