Học viện Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên năm 2018 (28/12/2018)

        Sáng ngày 24-12, Học viện Dân tộc và Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên phối hợp tổ chức khai giảng 02 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 80 cán bộ, công chức viên chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng (đối tượng 3) và cán bộ công chức viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo (đối tượng 4) thuộc các Sở, ban, ngành địa phương của tỉnh Thái Nguyên.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

        Trong đợt bồi dưỡng này, các giảng viên Học viện Dân tộc sẽ trao đổi, thảo luận với các học viên về 6 vấn đề cơ bản của công tác dân tộc, được thực hiện dưới dạng các chuyên đề: Tổng quan về các dân tộc thiểu số Việt Nam; Văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, Quan điểm , đường lối của Đảng về công tác dân tộc; hệ thống pháp luật của Nhà nước về dân tộc và công tác dân tộc; Hệ thống chính sách của nhà nước việt Nam; Tình hình tôn giáo, tín ngưỡng và công tác tôn giáo, tín ngưỡng ở vùng DTTS nhằm  nâng cao nhận thức về đồng bào dân tộc thiểu số từ đó xác định thái độ đúng, tình cảm đúng, xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc phù hợp, hiệu quả.

        Kết thúc khóa học, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ của Học viện Dân tộc. Đây là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá công chức, viên chức hàng năm theo tinh thần của Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc nhằm nâng cao hiệu quả công tác cán bộ và công tác dân tộc trong thời gian tới.

        Lớp bồi dưỡng sẽ được tổ chức trong 5 ngày từ ngày 24-28/12, trong đó có 4 ngày học và 1 ngày đi nghiên cứu thực tế.

Dương Thị Hường Thái, Phòng Tuyên truyền - Địa bàn

bản đồ hành chính
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao

;