Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6, khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020: Thảo luận, cho ý kiến vào Chương trình “Phát triển Kinh tế - xã hội vùng An toàn khu, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020” ()

          Ngày 04/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 6, khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã tổ chức thảo luận, cho ý kiến vào 9 nội dung quan trọng, trong đó có Chương trình “Phát triển Kinh tế - xã hội vùng An toàn khu (ATK), vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn (ĐBKK) tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 – 2020”.

          Dự hội nghị có các đồng chí đại diện các ban xây dựng Đảng của Trung ương, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Toàn cảnh Hội nghị

          Chương trình “Phát triển Kinh tế - xã hội vùng ATK, vùng dân tộc thiểu số ĐBKK tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016 – 2020” là một trong 8 Chương trình trọng điểm đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 thông qua. Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Đồng chí Đoàn Văn Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày: Quan điểm, mục tiêu cụ thể, một số giải pháp thực hiện, khái toán nguồn vốn thực hiện Chương trình và cho ý kiến vào dự thảo Chương trình.

           Về Khái toán vốn thực hiện Chương trình giai đoạn 2016 – 2020 là trên 7.000 tỷ đồng. Trong đó: Nguồn vốn đã được phê duyệt từ các chương trình, đề án, dự án  là trên 6.700 tỷ đồng; Nguồn vốn đề nghị ngân sách tỉnh cân đối bổ sung thực hiện Chương trình là trên 299 tỷ đồng.

Đồng chí Đoàn Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tại Hội nghị

            Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự chuẩn bị, tham mưu công phu của các đơn vị được giao tham mưu soạn thảo; tinh thần, trách nhiệm của các đại biểu đã tập trung nghiên cứu trước tài liệu và tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất tại hội nghị cũng như qua văn bản gửi ban tổ chức. Ban Tổ chức Hội nghị đã nhận được 44 lượt ý kiến tham gia của các đồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh bằng 83%. Nhìn chung, các ý kiến về cơ bản đều thống nhất với nội dung của bản dự thảo đã được trình tại hội nghị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiêm túc tiếp thu những ý kiến tham gia, góp ý của các đại biểu và giao cho các cơ quan tham mưu tổng hợp hoàn chỉnh văn bản dự thảo, trình với cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Nguyễn Văn Nghĩa - Phòng Kế hoạch & Tổng hợp