Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Hội nghị Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi trung du Việt Bắc” (14/08/2018)
        Ngày 10/8, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc đã tổ chức hội Hội nghị hoàn thiện đề xuất Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi trung du Việt Bắc; đề xuất sử dụng vốn vay ODA ưu đãi của chính phủ Nhật bản (JICA). 
        Đồng chí: Đỗ Văn Chiến - Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì Hội nghị.
        Tham dự Hội nghị có đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính Phủ, Lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc; Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Dân tộc, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư, xây dựng các công trình nông nghiệp & PTNT, UBND các huyện tham gia Dự án của các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn.
Toàn cảnh Hội nghị
        Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi trung du Việt Bắc” Với mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, tăng trưởng kinh tế, thu nhập, thay đổi tư duy tập quán canh tác của đồng bào dân tộc thông qua xây dựng, cải tạo nâng cấp các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu như: Đường giao thông, cầu, các công trình thủy lợi, nước sạch sinh hoạt, cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển tổng hợp cả về du lịch, phát triển làng nghề cho đồng bào dân tộc; nghiên cứu quy hoạch ổn định các khu dân cư, khu hành chính, sơ đồ cảnh báo các vùng có nguy cơ lũ ống, lũ quét và sạt lở đất cao; bảo vệ môi trường, bảo vệ phát triển rừng, nâng cao ý thức chủ động của người dân và cộng đồng thích ứng có kế hoạch với biến đổi khí hậu. Phạm vi thực hiện dự án tại 6 tỉnh miền núi, trung du Việt Bắc, những vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, tỷ lệ nghèo cao, thường xuyên bị thiệt hại bởi thiên tai, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất... bao gồm: Thái Nguyên, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn.
Đại diện tỉnh Thái Nguyên, Đồng chí: Nguyễn Thái Nam - Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh thứ 3 từ phải sang ký kết bản ghi nhớ.
        Dự án có tổng vốn đề xuất là 170 triệu USD, trong đó vốn vay ODA là 150 triệu USD; vốn đối ứng từ địa phương là 16 triệu USD và từ Trung ương là 4 triệu USD. Dự án sẽ được chuẩn bị từ năm 2018 – 2020 và thực hiện trong 5 năm (2021 – 2025). Dự án sẽ được triển khai thực hiện theo phân cấp triệt để cho các địa phương và được yêu cầu tham vấn rộng rãi tới người dân vùng hưởng lợi. Ủy ban Dân tộc thực hiện với vai trò điều phối dự án cấp trung ương, chịu trách nhiệm về tính hiệu quả trong việc sử dụng vốn vay và tiến độ dự án.
        Đối với tỉnh Thái Nguyên, đề xuất 6 tiểu dự án, thuộc các lĩnh vực thủy lợi, giao thông và cấp nước sinh hoạt; Dự án thực hiện đầu tư trên địa bàn 5 huyện: Võ Nhai, Đồng Hỷ, Định Hóa, Phú Lương và Đại Từ. Trong đó tập trung đầu tư vào 20 xã nghèo, có cơ sở hạ tầng khó khăn, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.
Bộ Trưởng, Chủ nhiệm UBDT, Đỗ Văn Chiến chụp ảnh cùng đại diện các tỉnh tham gia dự án.
        Tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá cao việc quan tâm, chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số của Ủy ban Dân tộc và khẳng định việc triển khai thực hiện dự án là cần thiết và cấp bách; đồng thời cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, đúng cơ chế phối hợp.
        Kết luận Hội nghị, Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: Đỗ Văn Chiến khẳng định việc triển khai thực hiện dự án là vô cùng cần thiết để phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bộ trưởng, chủ nhiệm giao nhiệm vụ cho Vụ Kế hoạch – Tài chính của UBDT làm cơ quan đầu mối trong việc tham mưu hướng dẫn và phối hợp với các địa phương trong công tác triển khai xây dựng và thực hiện dự án theo quy định./.
Nguyễn Văn Khương, phòng Kế hoạch -Tổng hợp