Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc và miền núi huyện Đại Từ năm 2016 ()

          Thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016, ngày 03/10/2016, Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân vùng dân tộc và miền núi trên địa bàn huyện Đại Từ. Tham dự Hội nghị có 60 đại biểu là các Bí thư Chi bộ, trưởng xóm, trưởng các đoàn thể và người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 30 xã, thị trấn của huyện Đại Từ.

Đồng chí Hoàng Văn Chính, Phó Trưởng Ban Dân tộc - Trưởng Ban tổ chức Hội nghị phát biểu khai mạc

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên của Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh, Sở Tư pháp và Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thái Nguyên giới thiệu các nội dung cơ bản, nội dung mới của Luật Giao thông đường bộ, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp Công dân, Luật Căn cước công dân, các quy định về An toàn thực phẩm của Nhà nước. Cùng với việc giới thiệu nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật và các chính trách trong lĩnh vực giao thông đường bộ, tư pháp và vệ sinh an toàn thực phẩm các báo cáo viên đã phân tích, giới thiệu về tình hình, thực trạng chấp hành pháp luật ở địa phương, đề cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và công dân trong việc chấp hành và tuân thủ pháp luật.

Đại biểu tham dự Hội nghị

          Sau Hội nghị, trở về địa phương, các đại biểu sẽ tuyên truyền, phổ biến lại cho nhân dân tại địa phương mình và giải đáp một phần các vướng mắc liên quan đến các văn bản  pháp luật này, để đồng bào các DTTS nâng cao nhận thức pháp luật, từng bước vận dụng pháp luật có hiệu quả vào việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân và gia đình, của quốc gia và giám sát việc thi hành pháp luật của các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp ở địa phương. Tạo bước phát triển mới trong hoạt động  phổ biến giáo dục pháp luật trong hệ thống cơ quan chức năng, chính quyền các cấp và cơ quan công tác dân tộc phù hợp đặc điểm tình hình từng vùng, địa phương và dân tộc, góp phần nâng cao ý thức pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật của hệ thống chính trị - xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng dân tộc và miền núi.

          Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân vùng dân tộc và miền núi trên địa bàn huyện Đại Từ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 03 - 05/10/2016. Trước đó, trong tháng 9/2016, Ban Dân tộc đã tổ chức 2 Hội nghị với cùng nội dung trên tại các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ.

Mai Chi - Thanh tra Ban Dân tộc